Nåttarö

Nåttarös naturreservat i Stockholms län.

Nåttarös naturreservat lockar med fantastiska stränder och en omväxlande natur med växt- och djurliv präglat av vidsträckta sandmiljöer. Storsand i öster är en av skärgårdens längsta sandstränder med stora sanddyner.

Spindelblomster och ögonpyrola

Nästan hela ön är täckt av skog där tall är det vanligaste trädet. På många håll förekommer också gamla tall- och blandskogar med små mossar och kärr. I våtmarkerna växer typiska arter som skvattram, hjortron och tuvull, men också mer ovanliga växter som spindelblomster, ögonpyrola och repestarr.

Kobbar, skär och rikt fågelliv

Nåttaröfladen har med sina många små kobbar och skär ett rikt fågelliv. Förutom gäss och måsfåglar finns här gravand, snatterand, bergand och svärta. För att skydda fågellivet råder tillträdesförbud mellan 1 februari och 15 augusti.

Badparadis och båtfolk

Nåttarö är ett älskat badparadis med härliga sandstränder. Waxholmsbåtarna trafikerar ön och väl på plats väntar rofyllda promenader längs bilfria grusvägar och stigar. Övernattning kan ske i tält eller stugor. Östermarsfladen i norr är mycket populär bland båtfolk.

Storsand och Skarsand är de största sandstränderna. Fina badklippor finns bland annat på Slottsudden. Snorkelled finns vid ångbåtsbryggan och fina grusvägar och stigar leder över strövvänliga Nåttarö.

Dass och skönt boende

Här finns fina naturhamnar och gästbryggor. Torrdass finns bland annat vid Östermarsfladen och Storsand. Anpassat torrdass finns nära ångbåtsbryggan. Här finns också Nåttarö stugby, Nåttarö krog och Östermar gård.

Föreskrifter

För att skydda Nåttarös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. under tiden 1 februari - 15 augusti landstiga på följande öar i Nåttaröfladen, Östra Rödko, Långholmen, Grönborgen, Båten, Vittskärsklabbarna, Vittskär, Flatkobb, Klovskär, Skärmholskobben, Långkubbarna, Gjusskär, Brandholmen,Björkskär, Boskär, Rönnkobben, Tärnkobben, Grenkullen medintilliggande småskär och öar eller befara vattenområdet inom 100 meter från ovannämnda öar, se bilaga 1 där gräns för fågelskyddsområde anges
 2. under tiden 1 april - 31 juli landstiga på öarna Bodskär och Österskär med intilliggande småskär och öar eller befara vattenområdet inom 100 meter från ovan nämnda öar, se bilaga 1 där gräns för fågelskyddsområde anges
 3. ta stenar, gräva, hacka, borra, spränga, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 4. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter
 5. medföra hund som inte är kopplad
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. tälta mer än två dygn i följd annat än på anvisad plats,
 8. under längre tid än två dygn i följd förankra båt vid annan plats än brygga eller båthamn
 9. sätta upp affisch, skylt eller liknande eller göra inskrift
 10. starta och landa med luftfarkost, annat än på anvisad plats, undantag gäller för räddningstjänst eller sjuktransporter samt för statlig eller kommunal tjänsteman i tjänsteutövning,
 11. på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

 

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 6565 hektar varav land: 609

Karaktär: hav och kust, skogsmark

Kommun: Haninge

Förvaltare:
Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område SE0110201 Södra Nåttarö