Täby prästgård

Rosa backsippor i naturreservatet Täby prästgård. Foto: Länsstyrelsen

Täby prästgårds naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Gå på upptäcktsfärd i historiska marker. I tätortsnära Täby prästgårds naturreservat kan du vandra genom hagar och uppleva bronsåldersrösen och gravar från järnåldern. Följ naturstigen som både berättar om naturen och svunna tider.

Naturstig berättar om fornminnen och naturen

Från entré vid Täby kyrkby kan du vandra genom nu- och dåtid på forn- och naturstigen som är tre kilometer. I det gamla odlingslandskapet finns gott om forn- och kulturlämningar som visar att området varit befolkat och brukat åtminstone sedan äldre järnålder. Utmed stigen finns skyltar som berättar om sevärda fornminnen och natur. Lär dig om blommor i området.

Mäktigt bronsåldersröse och plundrade gravar

Täby prästgårds naturreservat är del av ett gammalt odlingslandskap. Här kan du njuta av ett öppet landskap med betesmarker och rikligt med fornlämningar. 1,5 km in på forn- och naturslingan finns ett bronsåldersröse och flera äldre gravar. Vissa verkar plundrade på rikedomar någon gång i historien. Vad tror du?

Finnögontröst och ovanlig backsippa

Får, kor och hästar betar här på sommaren för att hålla hagarna öppna och göra det lättare för dig att promenera och se vackra blommor. Här trivs en mängd växter som inte längre är vanliga i det moderna odlingslandskapet. Bland annat finns den rödlistade arten finnögontröst och en ovanlig rosablommande variant av backsippa här.

Igenväxt sjö med bäver

Under lång tid har betesmarkerna inte betats tillräckligt hårt, vilket lett till igenväxning i vissa delar. I södra delen av reservatet ligger den igenvuxna Prästsjön, som tidigare betraktats som en rik fågelsjö. Nu har en bäver flyttat in och åter börjar en sjö att ta form.

Lätt att ta sig till Täby prästgårds naturreservat

Det är lätt att komma till området med allmänna kommunikationer. Till Täby kyrkby kommer du med Roslagsbanan från Östra station eller med buss från Danderyds sjukhus. Från stationen i Täby kyrkby är det promenadavstånd till reservatet. Det finns parkering mittemot Jarlabanke golfklubb precis i anslutning till  reservatet.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Täby prästgårds naturreservat finner du också på Naturkartan Täby prästgård. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Täby prästgårds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
 2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
 3. skada vegetationen genom att gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
 4. lyfta eller landa med luftfartyg
 5. sätta upp skylt, affisch eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2016

Storlek: 95 hektar

Karaktär: ängs- och betesmark, odlingslandskap, kulturmiljö,

Kommun: Täby

Markägare: staten, Täby Fastighets AB, Stockholms stift

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kollektivtrafik: Roslagsbanan till Täby kyrkby. Promenera söderut cirka 200 meter till reservatets nordvästra hörn. Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Bil: E18 från Stockholm mot Norrtälje. Ta av vid avfart mot Täby kyrkby och följ skyltar mot Täby kyrkby. I Täby kyrkby ta höger på Prästgårdsvägen. När du passerat Roslagsbanans spår finns P-platser på vänster sida samt även på höger sida i höjd med Jarlabanke golfklubb.


Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss