Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gåsholmen

Blått hav i motljus och en av öarna i Gåsholmens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Gåsholmens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Reservatet består av de tre små öarna Gåsholmen, Gåsholmsskäret och Gåsholmshatten.

Jotnisk sandsten

Öarnas berggrund består av sandsten från jotnisk tid och har på grund av detta höga geologiska värden.

Liljekonvalj och fågelliv

Vegetationen består av ädellövträd med stort inslag av lind. Även alm, ask, hägg och hagtorn förekommer. I fältskiktet finns bland annat en riklig förekomst av liljekonvalj. Öarna har ett rikt fågelliv med mås-, tärn- och hägerkolonier.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gåsholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  3. plocka blommor och skada markvegetationen
  4. medvetet störa djurlivet
  5. ha okopplad hund eller katt
  6. tälta mer än två dygn
  7. elda
  8. sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna i beslutet för Gåsholmens naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1945

Storlek: 28 hektar, varav 4 hektar land

Karaktär: ädellövskog, sjö, geologisk formation

Kommun: Ekerö

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Gåsholmens naturreservat består av de tre små öarna Gåsholmen, Gåsholmsskäret och Gåsholmshatten i Södra Björkfjärden i Mälaren, 1,5 kilometer söder om Adelsö. Hit kommer du lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss