Gåsholmen

Gåsholmen

Gåsholmen naturreservat i Stockholms län.

Reservatet består av de tre små öarna Gåsholmen, Gåsholmsskäret och Gåsholmshatten.

Jotnisk sandsten

Öarnas berggrund består av sandsten från jotnisk tid och har på grund av detta höga geologiska värden.

Liljekonvalj och fågelliv

Vegetationen består av ädellövträd med stort inslag av lind. Även alm, ask, hägg och hagtorn förekommer. I fältskiktet finns bland annat en riklig förekomst av liljekonvalj. Öarna har ett rikt fågelliv med mås-, tärn och hägerkolonier.

Föreskrifter

För att skydda Gåsholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fasta naturföremål
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller skada vegetationen i övrigt
  3. plocka blommor och skada markvegetationen
  4. medvetet störa djurlivet
  5. ha okopplad hund eller katt
  6. tälta mer än två dygn
  7. elda
  8. sätta upp affisch, skylt eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1945

Storlek: 28 hektar
varav 4 hektar land

Karaktär: ädellövskog, sjö, geologisk formation

Kommun: Ekerö

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat