Västerängsudd

Blommande beteshagar och stättor över elstaketet i naturreservatet Västerängsudd. I horisonten vass och Mälarens vatten. Foto: Länsstyrelsen

Västerängsudd naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen.

Blomdoftande öppna ängar och en ekbacke möter dig innan skogen sluter sig med snårig hassel. En nästan otrampad stig slingrar sig längst med vattnet. Några gläntor är öppna men skogen kan vara en spännande utmaning.

Tuff skog för vandring

Det finns en parkering vid Steninge med en lång promenad till själva reservatet på grusvägar. Naturreservatet är beläget på en udde i Mälarviken Skarven. Några gläntor är öppna mot vattnet men det är snårigt att ta sig fram.

Mjuka blomster i lundarna

De vackra lundarna är igenvuxna slåtterängar där vitsippor och blåsippor blommar i mattor under hasselbuskarna om våren. På försommaren blommar gullvivor och kungsängsliljor med schackrutiga, rödlila blommor. Men mest är Västerängsudd känt för blommande tidlösa i september, vilket var skäl nog för att udden blev naturreservat.

Skönsjungande näktergal bland ugglornas hoanden

Här finns många spännande växter och i lövskogen och områdena med vass gömmer sig kattuggla och hornuggla. Har du tur kan du få höra näktergalens silversång.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Västerängsudds naturreservat finner du också på Naturkartan som även går att ladda ner som en app.

Västerängsudd, Naturkartan Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Västerängsudds naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller bortta vedlevande svampar
 3. plocka, gräva upp eller på annat sätt skada tidlösa
 4. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur och groddjur)
 5. fånga och insamla ryggradslösa djur
 6. medföra okopplad hund
 7. tälta
 8. elda
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 10. framföra motordrivet fordon eller cykel.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1957

Storlek: 17 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Sigtuna

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Västerängsudd SE0110315

Hitta hit

Reser­vatet ligger på en udde i Mälaren, cirka 2,5 kilometer sydväst om Märsta.

Ta av från väg 263 mot Steninge, där man kan parkera. För att nå reservatet behöver man vandra någon kilometer från Steninge gård mot Västerängsudd.

Närmsta busshållplats är Stenladan, cirka 1,6 kilometer promenad från reservatet.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Naturreservatet är en fin avstickare från vandringsleden Upplandsleden som passerar alldeles i närheten. Etappen ingår även i pilgrimsleden Ingegerdsleden.
Mer information finner du på Naturkartan.

Webbplatsen Naturkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss