Revskär

Revskär naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde med hamnvikar och stränder.

Arkipelag

Reservatet omfattar de större öarna Tullskär, Tallskär, Tackskär, Lindskär, Koskär, Duvskär och Granklubben samt ett femtontal namn­givna mindre öar, kobbar och skär. Reservatets större öar är långsmala, bergiga och samlade i en arkipelag med goda hamnvikar och badstränder.

Stockholms utskärgård

Växtligheten på öarna består av lövträd och buskmarker och är typisk för Stockholms utskärgård.

Föreskrifter

För att skydda Revskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta eller ankra båt mer än ett dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

Läs de fullständiga föreskrifterna Pdf, 180.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 2 163 hektar varav land 62 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, lövskog

Kommun: Nynäshamn

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat