Revskär

Gula lavar och räfflade stenhällar bildar mönster på klipporna i Revskärs naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Revskärs naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde med hamnvikar och stränder.

Arkipelag

Reservatet omfattar de större öarna Tullskär, Tallskär, Tackskär, Lindskär, Koskär, Duvskär och Granklubben samt ett femtontal namn­givna mindre öar, kobbar och skär. Reservatets större öar är långsmala, bergiga och samlade i en arkipelag med fina hamnvikar och badstränder.

Stockholms utskärgård

Växtligheten på öarna består av lövträd och buskmarker och är typisk för Stockholms utskärgård.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Revskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • gräva upp blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta eller ankra båt mer än ett dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • på ett störande sätt använda musikinstrument, musikanläggning eller liknande.

De fullständiga föreskrifterna finns i beslutet för Revskärs naturreservat Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 2 163 hektar varav land 62 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, lövskog

Kommun: Nynäshamn

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Revskärs naturreservat är beläget väster om Torö, 14 kilometer sydväst om Nynäshamn. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss