Revskär

Revskär naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Revskärs naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde med hamnvikar och stränder.

Arkipelag

Reservatets större öar är långsmala, bergiga och samlade i en arkipelag med goda hamnvikar och badstränder.

Stockholms utskärgård

Växtligheten på öarna består av lövträd och buskmarker och är typisk för Stockholms utskärgård.

Föreskrifter

För att skydda Revskärs naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta eller ankra båt mer än ett dygn
  • elda annat än på anvisad plats
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1973

Storlek: 2 163 hektar varav land 58 hektar

Karaktär: ö

Kommun: Nynäshamn

Ägare: enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat