Huvududden

Huvududdens naturreservat i Stockholms län.

Ta på sköna skor och vandra längs åsryggen och Huvududden efter den kilometerlånga stigen fram till en storslagen utsikt över Mälaren. Vid stranden kan du bada och sedan grilla vid eldplatsen. Om du blundar och lyssnar hör du fin fågelsång.

Packa ner fågelkikaren

Den väldiga Uppsalaåsen sträcker sig från Gävle i norr, över Mälaröarna och ner på Södertörn. Huvududden är ett av åsens vackraste partier och sträcker sig en kilometer ut i Mälaren. Menhammarsviken bjuder dig på ett rikt fågelliv om du vill spana eller höra fågelsång.

Salskrakar ses vid islossningen, på sommaren tutar rördrommen dold i vassarna, vår och höst rastar änder och vadare och vintertid kan man se tornfalk och ormvråk. Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens östra del har du fin utsikt över vassar och strandängar.

Dödisgropar och gammelgranar

Rullstensåsarna bildades när inlandsisen smälte undan för ungefär 10 000 år sedan. Stora vattenkanaler bildades i isen och vid platser där isblock bäddats in i marken kan man hitta dödisgropar. När isblocken smälte bildades groparna. I reservatets norra del finns en dödisgrop med ett vackert, 120-årigt granbestånd som har en medelhöjd av 30 meter.

Gravar på krönet

Redan under bronsåldern ansågs Huvududden strategiskt vilket förklarar de gravar du ser som ligger på rad uppe på åsens yttersta krön. Rösena syntes tydligt när man färdades på vattenvägarna i området. På 1700-talet gick ännu vintervägen på isen till Stockholm över Kärsödraget och vidare söder om Huvududden.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Huvuduuden naturreservat finner du också på Naturkartan Huvududden Länk till annan webbplats.. Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Huvududdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta mer än ett dygn eller förtöja båt vid samma strand mer än ett dygn
 6. göra upp öppen eld annat än på anvisade platser
 7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 35 hektar
varav land 31 hektar 

Karaktär: barrskog, kulturmiljö, geologisk fromation

Kommun: Ekerö

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat