Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Huvududden

En vältrampad stig går utmed ett högt trästaket. Gräs, ormbunkar och lövskog i solsken. Huvududdens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Huvududdens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Ta på sköna skor och vandra längs åsryggen och Huvududden efter den kilometerlånga stigen fram till en storslagen utsikt över Mälaren. Vid stranden kan du bada och sedan grilla vid eldplatsen. Om du blundar och lyssnar hör du fin fågelsång.

Packa ner fågelkikaren

Den väldiga Uppsalaåsen sträcker sig från Gävle i norr, över Mälaröarna och ner på Södertörn. Huvududden är ett av åsens vackraste partier och sträcker sig en kilometer ut i Mälaren. Menhammarsviken bjuder dig på ett rikt fågelliv om du vill spana eller höra fågelsång.

Salskrakar ses vid islossningen, på sommaren tutar rördrommen dold i vassarna, vår och höst rastar änder och vadare. Vintertid kan man se tornfalk och ormvråk. Från fågeltornet vid Skytteholm i vikens östra del har du fin utsikt över vassar och strandängar.

Dödisgropar och gammelgranar

Rullstensåsarna bildades när inlandsisen smälte undan för ungefär 10 000 år sedan. Stora vattenkanaler bildades i isen och vid platser där isblock bäddats in i marken kan man hitta dödisgropar. När isblocken smälte bildades groparna. I reservatets norra del finns en dödisgrop med ett vackert, 120-årigt granbestånd som har en medelhöjd av 30 meter.

Gravar på krönet

Redan under bronsåldern ansågs Huvududden strategiskt vilket förklarar de gravar du ser som ligger på rad uppe på åsens yttersta krön. Rösena syntes tydligt när man färdades på vattenvägarna i området. På 1700-talet gick ännu vintervägen på isen till Stockholm över Kärsödraget och vidare söder om Huvududden.

Mer information i Naturkartan

Huvududden naturreservat finner du också på Naturkartan Huvududden Länk till annan webbplats.. Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Huvududdens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 5. tälta mer än ett dygn eller förtöja båt vid samma strand mer än ett dygn
 6. göra upp öppen eld annat än på anvisade platser
 7. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 35 hektar
varav land 31 hektar 

Karaktär: barrskog, kulturmiljö, geologisk formation

Kommun: Ekerö

Ägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Buss mot Munsö eller buss mot Adelsö från Brommaplan till hållplatsen Kersödrag, som ligger precis vid reservatet.
Sök resa på SL – Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Med bil: Från Drottningholm kör mot Ekerö och Munsö, reservatet är skyltat. Den som ska till fågeltornet tar av till höger mot Skytteholms kursgård, före naturreservatet.

Ekerö-Munsöleden del 1 Länk till annan webbplats. passerar reservatet. Gör en trevlig avstickare ut på udden!

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss