Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kalkberget

Kalkberget naturreservat i Stockholms län.

Kalkbergets naturreservat är ett kommunalt reservat på Mörkö. Här finns en bergrygg av urkalksten. Reservatet består i huvudsak av den 30-40 meter höga bergryggen där den branta delen av berget vetter mot sydost.

Den sällsynta alvarplacodlaven

Berget, som till stor del består av urbergskalksten, är cirka 1,2 kilometer långt. I nordöstra änden av berget finns ett gammalt övergivet kalkbrott.

Kalkberggrunden och topografin har bidragit till att reservatet har en ovanligt artrik och för trakten unik flora och fauna. Den sällsynta alvarplacodlaven är känd från ett tiotal lokaler i Sverige. Alla dessa ligger på Öland och Gotland förutom förekomsterna här på Kalkberget och på den närbelägna ön Egelsholm.

Ovanliga fjärilsarter och reptiler

Karaktärsväxter på berget är bland annat grusslok, fältmalört, blodnäva, murruta och vit fetknopp. Flera ovanliga fjärilsarter finns på Kalkberget såsom hedpärlemorfjäril, mindre blåvinge samt silversmygare. Bland reptiler kan nämnas hasselsnok.

Rik kultur- och naturupplevelse

Syftet med Kalkbergets naturreservat är främst att bevara den för regionen ovanliga floran och faunan som gynnats av den speciella topografin och berggrunden i området.

Vidare syftar reservatet till att besökare skall få tillgång till ett intressant besöksmål med rika natur- och kulturupplevelser. Spåren efter det gamla kalkbrottet i bergets nordöstra del skall samtidigt ge besökarna kulturhistoriska upplevelser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kalkbergets naturreservat finns regler du måste följa.

Mer information på Södertälje kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 16,6 hektar varav 3 hektar vatten

Karaktär: Geologisk formation, kulturmiljö, blandskog

Kommun: Södertälje

Markägare: Södertälje kommun

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Kalkberget SE0110126

Hitta hit

Kalkberget ligger väster om Mörkö kyrka och kan enklast nås med bil.

Kör mot Oaxen och sväng vänster vid avfarten mot Egelsvik. En mindre parkering finns i anslutning till reservatet. Vill du ta buss är närmaste hållplats Egelsvik. Härifrån får du gå en dryg kilometer till reservatet.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss