Adelsö-Sättra

Solen skiner in bland granstammar. På marken.jättelika myrstackar och gröna ormbunkar. Adelsö-Sättra naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Adelsö-Sättras naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Adelsö-Sättras naturreservat finns jättelika myrstackar och den sällsynta bombmurklan. Bombmurklan indikerar en speciell och numera hotad granskogstyp på naturligt näringsrika sandjordar. Vandringsleden Adelsöleden går genom reservatet.

Ömtålig svamp

Bombmurklan tål inte slutavverkning eller kraftig gallring och den påträffas i områden som har långvarig skogskontinuitet med gran.

Gammal barrskog

Av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering framgår att området domineras av gammal olikåldrig barrskog med lågor, gran och tall spridda i området. Området bör lämnas utan skogliga ingrepp.

Ovanlig biotop

Biotoptypen med de kvaliteter som noterats vid nyckelbiotopsinventeringen är idag ovanlig, vilket betyder att området har ett mycket högt naturvärde.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Adelsö-Sättras naturreservat finns regler du måste följa. I reservat är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller att skada vegetationen i övrigt
 3. medvetet störa djurlivet
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. ha okopplad hund
 6. elda annat än på anvisad plats
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. framföra motordrivet fordon.

De fullständiga föreskrifterna finns i beslut och skötselplanen för reservatet.

Beslut och skötselplan Adelsö-Sättras naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 26 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Ekerö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Adelsö-Sättra SE0110154

Hitta hit

Närmaste hållplats är Sättravägen cirka 1 kilometer promenad till Naturreservatets parkering. Därifrån leder en skogsstig cirka 400 meter till reservatsgränsen och eldplatsen.

Sök resa, SL Länk till annan webbplats.

Med bil kör du Ekerövägen till färjeläget vid Lilla Stenby. Härifrån går en avgiftsfri vägfärja till Adelsö. Överfarten tar 6 minuter. Tag därefter Adelsö ringväg norrut. När ringvägen vänt söderut igen, fortsätt cirka 450 meter tills du ser vägskylten Naturreservat med avfart åt höger. Sväng höger 100 meter till parkeringen.

Tidtabell Adelsöleden, Trafikverket Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss