Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Prästskaten

Sommarmoln speglar sig i en havsvik. Grön vass och klippor som sluttar ner i vattnet. På andra sidan vattnet lummig blandskog och ett rött båthus. Prästskatens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Prästskatens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

I Prästskaten växer flera gamla och grova ekar och tallar och området har en historia som är unik för vårt län.

Nyttjats för fäboddrift

Prästskaten är ett litet reservat om cirka 6 hektar, beläget i den nordligaste delen av Stockholms län. Reservatet ingick i ett område vid Bergbofjärden som nyttjats för fäboddrift, vilken är den enda kända fäboddriften i Stockholms län. Man tror att boskapen flyttades varje dag vilket medförde att marken i Prästskaten sannolikt betades någon gång i veckan.

Floran – ett biologiskt kulturarv

Eftersom marken har en historia som betesmark och äng, har en mycket rik kärlväxtflora utvecklats, med flera hävdgynnade arter som utgör ett biologiskt kulturarv. Här växer till exempel grönvit nattviol, gullviva, gulmåra, höskallra och jungfrulin.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Prästskatens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  • fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  • skada vegetationen genom att gräva upp växter
  • tippa trädgårdsavfall
  • framföra motordrivet fordon.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2019

Storlek: 6,6 hektar varav 5,8 hektar land

Karaktär: barrskog, blandskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Prästskatens naturreservat ligger ca 1 km norr om norr om Rotholma intill Hasselviken i Norrtälje kommun. Reservatet nås enklast med bil. Ingen anlagd besöksparkering finns i anslutning till reservatet.

Den närmaste busshållplatsen är Ängsgården, strax söder om Herräng och 4,5 kilometer från Prästskaten.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss