Risk för gräsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Slessberget

Utsikt över odlingsmarker och vidare mot Kålsöfjärden. Slessbergets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen 

Slessberget naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Följ vandringsleden som viker av söderut så kommer du till en utsiktsplats med fantastisk utsikt över natur och fjärdar. Slessberget höjer sig över landskapet och utsikten över Kålsöfjärden och Mörkö är magnifik.

Fornborg och stigar uppför berget

I mitten av reservatet tornar ett röse upp som ett minne om den borg som fanns här under medeltiden. Här hittar du entrén till Slessbergets naturreservat. Reservatet är inte stort men tydliga skyltar och markeringar gör det lätt att hitta runt. En liten skogsstig tar dig snabbt till fornborgen och utsiktspunkten.

Liljekonvaljdoft om våren

Utmed bergets sluttningar växer fin gammal barrskog. I försommartid blommar liljekonvalj och getrams. På den östra sidan leder snirkliga stigar upp på berget.

Naturreservatet Slessberget

Slessberget är ett markant berg som höjer sig över omgivande odlings- och skogslandskap.

På berget finns skogar av olika typ: hällmarkstallskog, granskog, alkärr. Nedanför berget i väster växer ekskog. På flera platser finns markerade höjder med utsikt över Mörkö. Inom området finns ett rikt djurliv.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Slessberget naturreservat finner du också på Naturkartan Slessberget Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Slessbergets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. medföra hund, katt eller annat husdjur som inte är kopplat
 4. tälta
 5. bedriva orienteringstävling eller liknande
 6. rida
 7. framföra motordrivet fordon
 8. elda.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 32 hektar

Karaktär: barrskog, ädellövskog, kulturmiljö

Kommun: Södertälje

Markägare: Svenska kyrkan

Förvaltare: Svenska kyrkan

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Slessberget SE0110146

Hitta hit

Slessbergets naturreservat ligger på södra Mörkö, 4 kilometer söder om Mörkö kyrka. Enklast tar man sig hit med bil eller cykel. En besöksparkering finns i anslutning till reservatet.

Närmaste busshållplats är Idala. Därifrån är det 3 km promenad söderut till Slessberget.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss