Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ladudden

Ståtliga tallar på hällmark i Laduddens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Laduddens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Laduddens historia och kalkrikedom har skapat förutsättningar för mycket speciella växter och svampar. I området bor det också många olika spännande fågelarter. Ut och upptäck.

Tidigare fäbodar och artrikedom

Området består till stora delar av kalkpåverkade och tidigare hävdade ängar och betesmarker, som i dag är bevuxna med blandskog och tallskog. Skogen är försiktigt brukad och delar har sannolikt tidigare varit lövängar och betesskog.

Hela Bergboö nyttjades för i tiden för fäboddrift och slåtter. Namnet Ladviken och Ladudden vittnar om den forna tiden då det fanns gott om hölador i området.

I området finns också kärr, ädellövträd och lövrika ungskogar. De äldre träden är i de högre delarna främst tallar och på lågmarkerna oftast gamla lövträd, främst ek, ask, lönn och asp.

Speciella växter och marksvampar

Skogens historia och kalkrikedomen har skapat förutsättningar för en mycket speciell uppsättning växter och marksvampar. Området har också en artrik fågelfauna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Laduddens naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att

1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
3. skada vegetationen genom att gräva upp växter
4. tälta mer än två dygn i följd
5. förtöja eller lägga upp båt eller annan farkost mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 33 hektar varav land 31 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, skärgård

Kommun: Norrtälje

Markägare: staten och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet nås enklast från Rotholma i väster eller Häverö-Bergby i söder. Närmaste busshållplats är belägen söder om Herräng, ca 4,6 km fågelvägen från reservatets nordvästra del. Naturreservatet är också tillgängligt från vattnet med båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss