Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Görväln

Görväln naturreservat i Stockholms län.

Görvälns naturreservat är ett kommunalt reservat. Det är ett stort tätortsnära naturområde som sträcker sig längs Mälarens strand ända från Hässelby till Kallhäll.

Ålderdomligt odlingslandskap

Området har en varierad natur med barrskogar, hällmarker, lövskogar och betes- och åkermarker. Läget utmed den obebyggda Mälarstranden bidrar stort till områdets attraktivitet som friluftsområde.

Skogen i området har relativt hög medelålder. Inslaget av lövträd och lövskog är stort, bland annat finns botaniskt intressanta ädellövpartier i området. Rester av ett ålderdomligt odlingslandskap, till exempel ekhagen Hummelmora äng, hävdas genom bete.

Kulturhistoriskt intressant

Av kulturhistoriskt intresse är slottsmiljön kring Görvälns slott samt fornborgen Gåseborg. Området är lättillgängligt för det rörliga friluftslivet. Det finns gott om cykel- och gångvägar, liksom anläggningar såsom skidbacke, konferensanläggning och badplats.

Allmänhetens friluftsliv

Ändamålet med reservatet är att bevara ett stort tätortsnära naturområde och kulturlandskap av mycket högt värde för allmänhetens friluftsliv, samt att skydda och vårda områdets vetenskapliga och kulturhistoriska värden.

Bad, rodelbana, fantastisk utsikt och mycket mer

Här finns Görvälnsbadet och Kallhällsbadet. Flera grillplatser finns också i området. Gåsberget bjuder på en fantastisk utsikt över Mälaren och Görvälns slott har restaurang och kafé.

Det finns ströv- och cykelvänliga stigar och Upplandsleden sträcker sig genom hela området. Elljusspår finns vid Viksjö och Kallhäll. Torrdass finns på olika platser i området.

Gåseborg är en av de bäst bevarade fornborgarna kring Mälaren och Hummelmoraberget är norra Stockholms största stentorg. Besök också Görvälns slott med omgivande park . Vid Bruket finns en skidbacke med lift och en rodelbana. Cykelvänliga stigar löper genom området.     

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Görvälns naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetation i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund eller katt som inte är kopplad. Naturvårdsförvaltaren kan dock ge tillstånd för spårövningar i organiserad form samt anvisa särskilt iordningställt övningsområde
 5. elda annat än på anvisade och iordningställda platser
 6. tälta under längre tid än två dygn
 7. rida annat än i anvisade områden
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade, för allmän trafik upplåtna vägar. Naturvårdsförvaltaren kan utförda körtillstånd för övriga vägar då särskilda skäl föreligger
 9. bruka störande motordriven anordning för lek eller sport
 10. utan tillstånd från naturvårdsförvaltaren anordna snitslade spår, fasta orienteringskontroller eller anordna tävlingar med fler deltagare än 200
 11. landa på mark eller vatten med flygfarkost.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förSkidled Skidled
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 1066 hektar varav 686 hektar land

Karaktär: sjö, blandskog och kulturmiljö

Kommun: Järfälla

Markägare: Järfälla kommun, Stockholms stad, Sveriges Cellulosa AB

Förvaltare: Järfälla kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Gåseborg SE0110174

Hitta hit

Görvälns naturreservat sträcker sig längs Mälarens strand ända från Hässelby till Kallhäll.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss