Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älta mosse-Strålsjön

Älta Mossen-Strålsjöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Älta mosse-Strålsjöns naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat som ligger alldeles norr om Älta i Nacka kommun och angränsar till naturreservatet Strålsjön-Erstavik

Mäktig isälvsavlagring

Reservatet utgörs av en torvmosse som omges av bergspartier. I öster löper en utlöpare av stockholmsåsen, en tämligen mäktig isälvsavlagring. Älta mosse är den största högmossen i Nacka.

Mosse och vild natur

Den är uppdelad i två öppnare mossdelar som avskiljs med ett stråk av högre tallskog. Den östra delen av Älta mosse är i ganska hög grad påverkad av torvbrytning och det finns många vattenfyllda täktgropar. Den västra delen är bara lite störd av tidigare torvtäkter och upplevs som ett ganska vilt stycke natur.

Strålsjön med brunvatten

Strålsjön är en 4,6 hektar stor sjö av brunvattenkaraktär. I sydost gränsar villabebyggelse direkt till mossen. Ändamålet med naturreservatet är i första hand att bevara en mindre vanlig naturtyp. Området är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Älta Mosse-Strålsjöns naturreservat finns regler du måste följa. Du hittar dem på Nacka kommuns webbplats.

Älta mosse-Strålsjön naturreservat, Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1995

Storlek: 52,6 hektar

Karaktär: barrskog, våtmark, sjö

Kommun: Nacka

Markägare: Nacka kommun

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Älta mosse-Strålsjöns naturreservat ligger alldeles norr om Älta i Nacka kommun och gränsar i nordost mot naturreservatet Strålsjön-Erstavik.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss