Fäviksgrundet

Fäviksgrundet naturreservat i Stockholms län.

Fäviksgrunderts naturreservat utgörs av ön Fäviksgrundet som ligger i mellesta skärgården nära fastlandet vid Fäviken i Vetterhagasundet.

Ön är till större delen lövskogsbevuxen, främst av al. Strax innanför reservatet finns en betad havsstrandäng med höga naturvärden, där Norrtälje kommun utreder naturreservatsbildning.

Föreskrifter

För att skydda Fäviksgrundets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:                  

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta eller uppställa husvagn mer än ett dygn
  6. göra upp eld
  7. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1970

Storlek: 0,6 hektar

Karaktär: skärgård, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Norrtälje kommun

Förvaltare: Norrtälje kommun

Skyddsform: naturreservat