Stora träsket

Stora träskets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Stora Träskets naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns sjön Stora Träsket med omgivande naturskog.

Naturskogar och sjö

Skogssjön Stora Träsket ligger i ett större barrskogsområde norr om Viad. Kring sjön finns gamla naturskogar med höga naturvärden.

Signalarter

Här finns signalarter som knärot, ryl, granticka, ullticka, fyrflikig jordstjärna, kamjordstjärna, gammelgranslav och kattfotslav.

Föreskrifter

För att skydda Stora träskets naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Botkyrka kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Stora träskets naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Botkyrka kommunlänk till annan webbplats