Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Stora träsket

Stora träskets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Stora Träskets naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns sjön Stora Träsket med omgivande naturskog.

Naturskogar och sjö

Skogssjön Stora Träsket ligger i ett större barrskogsområde norr om Viad. Kring sjön finns gamla naturskogar med höga naturvärden.

Signalarter

Här finns signalarter som knärot, ryl, granticka, ullticka, fyrflikig jordstjärna, kamjordstjärna, gammelgranslav och kattfotslav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Stora träskets naturreservat finns regler du måste följa.

Mer information finns i beslutet för Stora träskets naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 49 hektar varav land 41 hektar

Karaktär: barrskog, sjö, våtmark

Kommun: Botkyrka

Markägare: Botkyrka kommun

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Stora Träsket ligger ca 1 km norr om Viad i Botkyrka kommun. Lämpliga start- och slutpunkter är Berga vägskäl, nordost om reservatet där bussen mot Skanssundet stannar, och Näs by i söder. Från dessa punkter är det ca 5 kilometers vandring fram till reservatet. Det finns också en parkering norr om stallbyggnaden vid Viads gård, söder om Tallbacken. Därifrån är det ca 1 kilometers promenad.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss