Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hörningsnäs

Hörningsnäs naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hörningsnäs naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns en örtrik ädellövskog av lundkaraktär, en löväng och svampfloran, fågel- och molluskfaunan är rik.

Ädellövskog och löväng

I Hörningsnäs naturreservat finns en av Botkyrkas få kvarvarande ädellövskogar och öster därom ligger en välskött löväng och en vacker lövskog. Ängen ger en uppfattning om hur de gamla kulturmarkerna sköttes förr då området har sitt ursprung i äldre tiders lövängskultur. Ängen slås årligen med lie av den lokala naturskyddsföreningen i samarbete med Botkyrka kommun.

Artrikt

I reservatet finns en rik flora med stort inslag av krävande lundväxter som vårärt, myskmadra, hässelklocka och storrams. Lundens delvis slutna karaktär och långa kontinuitet skapar goda förutsättningar för förekomst av olika svampar, mossor och lavar. De äldre grova lövträd och inslaget av död ved utgör en viktig del av områdets naturvärden.

Lundastigen

I reservatets södra del finns en gulmarkerad stig ”Lundstigen”. Lundstigen är 800 meter lång och för dig genom lummiga hasselbestånd, förbi månghundraåriga ekar och över några kala berghällar med lite havsutsikt över Näslandsfjärden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Hörningsnäs naturreservat finns regler som du måste följa.

Beslut Hörningsnäs naturreservat Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1994

Storlek: 10 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Botkyrka kommun

Markägare: Stockholm stad

Förvaltare: Botkyrka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger på Näslandet i anslutning till Näslandsfjärden, 10 kilometer sydsydost om Grödinge kyrka.

Från Tumba kan man åka buss som går till Skanssundet. Därifrån är det någon kilometers promenad norr ut längs Sörmlandsleden till reservatet. Med bil tar man höger på Nynäshamnsvägen där det är skyltat mot Skanssundet vid korsningen vid Botkyrka golfklubb. Följ sedan vägen nästan ner till Skanssundet men ta höger mot Näs by. Längs denna väg når du Hörningsnäs naturreservat.

Sök resa på SL – Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss