Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Boskapsön

Boskapsöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild

I Boskapsöns naturreservat finns vandringsled och tältplats. I Söderängsviken finns en skyddad natthamn.

Fem öar

Reservatet omfattar Boskapsön och fyra omgivande småöar. Öarna har en varierad topografi med bergshöjder klädda av äldre tallskog, växlande med fuktdråg och inägor, stundtals örtrika sådana. Odlingsmarker och inägor hålls öppna genom slåtter eller bete.

Bevarat skärgårdsområde

Syftet med Boskapsöns naturreservat är att bevara ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv samtidigt som områdets naturvärden bibehålls och vårdas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Boskapsöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo
 4. medföra hund som ej är kopplad
 5. tälta mer än två dygn utan markägarens tillstånd
 6. för längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand så att andras möjlighet att nyttja värdefull båt- och badplats försvåras
 7. göra upp eld
 8. På ett störande sätt använda till exempel radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 74 hektar varav 32 hektar land

Karaktär: skärgård, barrskog, ängs- och betesmark

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet omfattar Boskapsön och fyra omgivande småöar, strax öster om Nämdö.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss