Boskapsön

Boskapsöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild

I Boskapsöns naturreservat finns vandringsled och tältplats. I Söderängsviken finns en skyddad natthamn.

Fem öar

Reservatet omfattar Boskapsön och fyra omgivande småöar. Öarna har en varierad topografi med bergshöjder klädda av äldre tallskog, växlande med fuktdråg och inägor, stundtals örtrika sådana. Odlingsmarker och inägor hålls öppna genom slåtter eller bete.

Bevarat skärgårdsområde

Syftet med Boskapsöns naturreservat är att bevara ett skärgårdsområde av värde för allmänhetens friluftsliv samtidigt som områdets naturvärden bibehålls och vårdas.

Föreskrifter

För att skydda Boskapsöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo
 4. medföra hund som ej är kopplad
 5. tälta mer än två dygn utan markägarens tillstånd
 6. för längre tid än två dygn förankra båt vid samma strand så att andras möjlighet att nyttja värdefull båt- och badplats försvåras
 7. göra upp eld
 8. På ett störande sätt använda till exempel radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1967

Storlek: 74 hektar varav 32 hektar land

Karaktär: skärgård, barrskog, ängs- och betesmark

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat