Hjälmö-Lådna

Hjälmö-Lådnas naturreservat i Stockholms län.

Hjälmö-Lådnas är en unik och oexploaterade del av mellersta skärgården. Här kan du uppleva ett vackert kulturlandskap med ett småskaligt skärgårdsjordbruk. Inom reservatet finns tältplats, fina stränder och naturstig.

Mellanskärgård

Genom jordbruket på Hjälmö och Lådna hålls kulturlandskapet inom reservatet i hävd. Lådnas centrala delar utgörs av ett äldre, småskaligt jordbrukslandskap med små till medelstora åkrar och betesmarker. Skogarna i reservatet karaktäriseras av omväxlande barrskogar och hällmarker. Skogsbruket har som regel bedrivits som blädningsskogsbruk i liten skala.

Sandstränder och naturhamnar

Vissa partier uppvisar naturskogsliknande skog som till exempel på Äspan och de yttre uddarna på Lådnaön. Området är ett välfrekventerat område för friluftslivet med flera fina naturhamnar, några med fina sandstränder för bad.

Ändamålet med naturreservatet är att bevara och vårda ett skärgårdslandskap med ett levande, småskaligt jordbruk, av stor betydelse för friluftslivet. Vissa delar av skogsmarken skall bevaras för fri vegetationsutveckling.

Naturstig, tältplats och tegelbruk

Skyltad naturstig finns på Träskö-Storö och reguljär båttrafik med Waxholmsbolaget går till bland annat Hjälmö, Lådna och Stora Kalholmen.

Torrdass finns på ett flertal av öarna i området bland annat på Stora Hästnacken, Lisslö, Hjälmö Västerholme, Lådna och Lådnaön. På Lådnaön vid Skomakarviken finns också en äng lämpad för tältning.

I naturreservatet finns tegelbruk, naturstigar, gårdsbutik samt Stora Kalholmens vandrarhem.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hjälmö-Lådnas naturreservat är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter, såsom ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. medföra hund som inte är kopplad
 5. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 6. för längre tid än två dygn i följd förankra båt vid samma strand
 7. göra upp öppen eld
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 9. landa med luftfarkost
 10. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning
 11. på ett för andra störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Skyddat sedan: 1974, utvidgat 1991

Storlek: 1 569 varav land 678 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog, odlingslandskap, kulturmiljö

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hjälmö-Lådna naturreservat är ett stort mellanskärgårdsområde 10 kilometer väster om Möja.

Reguljär båttrafik med Waxholmsbolaget går till bland annat Hjälmö, Lådna och Stora Kalholmen.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss