Lissmadalen

Lissmadalens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lissmadalens naturreservat är ett kommunalt reservat. Det friluftsliv som Lissmasjön främst bjuder på är promenader med naturupplevelser och fågelskådning. I området finns också flera värdefulla skogsmiljöer.

Tyresöåns sjösystem

Här finns ett varierat odlingslandskap med strandbete, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker och öppna diken.

Även den fågelrika Lissmasjön som är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker ingår i reservatet. Vass kantar sjön utanför den betade strandmaden. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken.

Vandringsleder och fågeltorn

Flera välfrekventerade leder och stigar passerar genom området. Fågeltorn finns vid Lissmasjöns östra strand.

Föreskrifter

För att skydda Lissmadalens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information se Huddinge kommun. Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2014

Storlek: 186 hektar

Karaktär: sjö, våtmark, odlingslandskap

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun och privat

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat