Lissmadalen

Lissmadalens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Lissmadalens naturreservat är ett kommunalt reservat. Det friluftsliv som Lissmasjön främst bjuder på är promenader med naturupplevelser och fågelskådning. I området finns också flera värdefulla skogsmiljöer.

Tyresöåns sjösystem

Här finns ett varierat odlingslandskap med strandbete, fuktbetesmarker, åkerholmar, åkermarker och öppna diken.

Även den fågelrika Lissmasjön som är en grund och näringsrik fågelsjö omgiven av betesmarker ingår i reservatet. Vass kantar sjön utanför den betade strandmaden. Lissmasjön ingår i Tyresåns sjösystem och rinner via Lissmaån ut i sjön Drevviken.

Vandringsleder och fågeltorn

Flera välfrekventerade leder och stigar passerar genom området. Fågeltorn finns vid Lissmasjöns östra strand.

Föreskrifter

För att skydda s naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Huddinge kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Lissmadalens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Huddinge kommunlänk till annan webbplats

Syftet med Lissmadalens naturreservat

Syftet med naturreservatet är att bevara områdets värden för den biologiska mångfalden och det rörliga friluftslivet. Sjön, våtmarkerna, vattendragen, bäckarna, skogsmarken, betesmarkerna och slåttermarkerna inom reservatet ska vårdas och skyddas.

Även dalgångens kulturmiljövärden, öppna karaktär och landskapsrum ska vårdas och bevaras. Inom naturreservatet är naturvårdens intresse överordnat friluftslivets i den mån intressena inte kan förenas.