Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Norrhenninge

Starkt grön fällmossa på en sten i naturreservatet Norrhenninge. Foto: Länsstyrelsen

Norrhenninges naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Norrhenninge naturreservat består av en olikåldrig flerskiktad gran- och aspdominerad skog med intressant kryptogam- och kärlväxtflora

160 år gamla granar med hänglav

Det finns många gamla träd av både gran och asp. Vissa granar är över 160 år gamla. Många av de gamla senvuxna granarna har riklig förekomst av hänglavsflora. Det finns även visst inslag av björk, al och gammal tall.

Spännande växter och svampar

Området är småkuperat med insprängda odikade fuktdråg. Marken är delvis kalkhaltig. Död ved är ojämnt spritt, men delvis rikligt förekommande.

Naturvärdena är knutna till gammal gran, gammal rötskadad asp med delvis uthackade bohål, död ved i olika nedbrytningsstadier, kalkhaltig jordart, fuktig stabil sumpskogsmiljö, intressant kryptogam- och kärlväxtflora.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Norrhenninges naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Att plocka blommor, bär och marksvamp är tillåtet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek:14,4 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Norrhenninge naturreservat ligger omedelbart väster om Åla, 2,5 mil nordväst om Norrtälje tätort. Ingen anlagd parkering finns i anslutning till reservatet.

Närmaste busshållplats finns i Ununge, mer än 7 km promenad från naturreservatet.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss