Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Rösaringsåsen

Den ovanliga trumgräshoppan som finns i Rösaringsåsens naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Rösaringsåsen naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Rösaringsåsen är en del av Uppsalaåsen, den största av Sveriges rullstensåsar. Från krönet har du en vacker utsikt över Norra Björkfjärden. I området finns leder och stigar - här ser du unika fornlämningar och kanske en trumgräshoppa om du har tur.

Strandterrasser och insekter

Rösaringsåsen har ett högt naturgeografiskt värde och på krönet och på de långsamt sluttande sidorna finns välbildade strandvallar och strandterrasser. Området är beläget i en kedja av sandytor i varma lägen och här finns öppna partier som ger goda förutsättningar för många insekter.

Trumgräshoppan finns här

Naturreservatet består till största del av åsbarrskog med tall som det dominerande trädslaget. Rösaringsåsen är också en av de nordligaste platserna för den enligt svenska rödlistan starkt hotade trumgräshoppan.

Unika fornlämningar

I Rösaring finns också unika fornlämningar med stora gravrösen, en stenlabyrint och en stenkantad processionsväg som delvis ligger utanför reservatet. Passa på att vandra Låssaleden så får du se många spår av forntiden.

Naturreservatet ingår i ett område som både är av riksintresse för kulturmiljövård, naturvård och rörligt friluftsliv. Större delen av reservatet utgörs av Natura 2000-område och ingår därmed i EU:s nätverk av värdefulla naturområden.

Leder och stigar

Reservatet erbjuder goda möjligheter till friluftsliv med både natur- och kulturupplevelser. Inom naturreservatet finns ett flertal leder och stigar, bland annat Låssaleden som passerar många av Rösarings kända fornlämningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Rösaringsåsens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten,
  2. bryta kvistar, falla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter eller plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. medföra okopplad hund,
  5. elda annat än på anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2015

Storlek: 97 hektar

Karaktär: barrskog, geologisk formation, kulturmiljö

Kommun: Upplands-Bro

Ägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen 

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Rösaringsåsen SE 0110152

Hitta hit

Rösaringsåsens naturreservat ligger cirka 5 kilometer fågelvägen väster om Bro och cirka 600 meter väster om Låssa kyrka.

Från Bro station (pendeltågsstation) buss till Låssa kyrka. Därifrån promenad cirka 1,6 km till reservatets parkering, varifrån vandringsstigen till fornlämningarna startar.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Från E18 vid 148 Trafikplats Bro, ta av på väg 269 Håtunavägen söderut. Kör till Ginnlögs väg och Jurstagårdsvägen till Rösaringvägen. Efter byn Låssa, ta höger på Sandavägen mot Rösaringsåsen.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss