Tulka

Ticka på gran. Foto: Mostphotos

I Tulka naturreservat finns gammal skog som har fått stå orörd under lång tid. Flera av granarna uppnår en ålder på över 200 år.

Kalk i marken och ovanliga svampar

I marken finns en del kalk och det tillsammans med att skogen i reservatet har lång kontinuitet gör att flera speciella växter och svampar trivs här. Ovanliga svampar som granticka, koppartaggsvamp, gransotdyna och violgubbe har påträffats här.

Fin miljö för skogsfåglar

Området utgör en värdefull miljö för skogsfåglar. I omgivningarna häckar till exempel duvhök och miljöerna har potential att hysa fågelarter som järpe och tretåig hackspett.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Tulka naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar, eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar
  4. framföra motordrivet fordon i terrängen på såväl snötäckt mark som barmark.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2020

Storlek: 55,6 hektar

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Du når reservatet med bil från Tulkavägen, avtag österut till Tulka kyrkväg/Tulka mossväg. De sista 300 meterna till reservatgränsen är inte framkomliga med bil. Närmaste busshållplats är Tulka By, drygt 2 km promenad från naturreservatet.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Södra delen av reservatet når du från Häverö kyrkväg.

 

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss