Flaten

Flatens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Flaten är ett kommunalt tätortsnära naturreservat. De stora höjdskillnaderna ger området karaktär och kan även nyttjas av klätterintresserade.

Promenera

Man kan promenera runt sjön och ned mot Drevviken genom omväxlande skogsmark och öppen kulturmark.

Parkering, fiske och ridstigar

Här finns säsongsöppna kiosker och caféer vid Flatenbadet, Orhem och Ekens koloniområde. Man kan fiska bland annat abborre och gädda om man har sportfiskekort. Parkering finns vid Flatenbadet, Orhem, Orhemsnäset och Flaten Norra. Vandringsled går runt sjön och det finns ridstigar.

Bada vid Flatenbadet

Flatenområdet är ett stort naturområde i sydöstra Stockholm. Runt sjön Flaten är landskapet varierat med vida hällmarker och sänkor med örtrika lundmiljöer och mindre våtmarker. I området finns också goda badmöjligheter, till exempel vid anrika Flatenbadet.

Naturstig

Ekudden vid Flatensjöns norra ände är med sina gamla knotiga ekar, betesmarker och spår av äldre parkanläggning, väl värd ett besök. Här finns likaså en naturstig som berättar om landskapet och hur det formats av människan och de naturliga förutsättningarna genom seklerna.

Under flera år har ängs- och beteshagar som tillhört de äldre gårdarna bland annat vid Orhem och Ekudden restaurerats.            

Föreskrifter

För att skydda Flatens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål och ytbildning genom att till exempel gräva, borra, hacka, rista, spränga, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar
 3. störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur
 4. medföra okopplad hund. Gäller ej inom hundrastområden eller på inhägnad tomtmark dit allmänheten saknar tillträde
 5. elda annat än på anvisad plats eller i medhavd grill
 6. rida annat än på körväg, markerad plats eller ridstig. Undantag gäller för högst 4 hästar uppstallade på Listuddens gård på stigar markerad på karta 2 i skötselplanen
 7. cykla annat än på körväg eller markerad cykelled
 8. anbringa skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienterings-skärmar och tipsfrågor sättas upp för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang samt om känsliga markområden undviks
 9. använda ljudanläggning på störande sätt. Föreskriften gäller även på tomtmark
 10. anordna orienteringskontroll, naturstig eller liknande så att ömtålig natur skadas
 11. framföra motorbåt i Flaten och de delar av Drevviken som ligger inom naturreservatet.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2007

Storlek: 736 hektar varav 547 hektar land

Karaktär: sjö, blandskog och ängs- och betesmark

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholms stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat