Domarudden

Domaruddens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Domaruddens naturreservat finns Drängsjön som är en uppskattad badsjö för sitt rena vatten. Ett flertal markerade spår och leder går genom reservatet.

Många besökare i det vackra området

Området är till övervägande del bevuxet med barrskog. Domarudden är flitigt utnyttjat för motion och rekreation av såväl kommuninnevånare som andra inom regionen.

Ändamålet med reservatet är att skydda ett område av betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Föreskrifter

För att skydda Domaruddens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor och lavar
 3. att störa djurlivet, t ex genom att klättra i boträd eller från nära håll fotografera fågelbo
 4. medföra hund som ej är kopplad
 5. tälta annat än på anvisade platser
 6. sjösätta medhavd båt
 7. göra upp eld annat än på anvisade platser
 8. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument
 9. rida
 10. framföra cykel, moped eller annat motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 11. parkera annat än på särskilt anvisade platser.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Eldplats Eldplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Torrdass Torrdass
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1980

Storlek: 23 hektar varav land 14 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sjö

Kommun: Österåker

Markägare: Österåkers kommun

Förvaltare: Österåkers kommun

Skyddsform: naturreservat