Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Eldgarnsö

Blå himmel över en gräsklädd bruksväg som går längs med kanten av ett gult sädesfält. Längs sidan och i fonden lövskog. Naturreservatet Eldgarnsö. Foto: Länsstyrelsen

Eldgarnsö naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Eldgarnsö är en ö i Mälaren. Här kan man vandra på den över halvmil långa strövstigen som leder runt ön. Särskilt fint är det om våren då hagarna blommar i mjuka färger. Tittar du upp kan du få se den fridlysta misteln i en trädkrona.

Tidigare två öar och bebyggelse

På vandring runt Eldgarnsö finns mycket att upptäcka. Kanske får du se en bivråk, göktyta eller en nötkråka. Markerna hålls öppna genom bete av kor och det gör att några husgrunder, en brunn och flera odlingsrösen tydligt går att se på Österudd.

På den nordöstra sidan av ön växer underviol och nattviol i ädellövskogens skugga. Ön är låglänt och var ännu på 1700-talet två öar med ett sund emellan. Marken brukades huvudsakligen som äng, Lillängen låg på östra ön, Storängen på den västra.

Misteln - en parasit från en varmare tid

Misteln vill egentligen ha ett betydligt varmare klimat än vårt för att trivas. Den mistel som växer här är kvarlevor från varmare tidsperioder. Den klarar sig här tack vare det relativt milda klimatet i Mälardalen.

Misteln är en halvparasit som utnyttjar värdträdets kärlsystem för att komma åt näring och vatten. Främst finns den på lind, lönn och fruktträd. Fröna sprids med fåglarnas spillning efter att de ätit de klibbiga bären.

Paradis för sällsynta insekter

I reservatet Eldgarnsö växer många gamla ekar och lindar. Tillsammans med Mälarens varmare klimat har de skapat förutsättningar för flera trädlevande insekter där många är så sällsynta att de nästan bara finns i Mälarregionen.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Eldgarnsö naturreservat finner du också på Naturkartan Eldgarnsö Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Eldgarnsö naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp ris, örter, gräs, mossor eller lavar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur)
 4. för längre tid än två dygn i följd tälta eller förtöja båt på samma ställe
 5. rida annat än på vägar
 6. göra upp eld annat än på anvisade platser
 7. medföra hund eller katt som inte är kopplad
 8. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar
 9. parkera annat än på anvisade platser
 10. på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.
 11. fånga eller samla in insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1979

Storlek: 510 hektar, varav land 200 hektar 

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark och sjö

Kommun: Ekerö

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Närmaste busshållplats heter Karlskär. Därefter cirka 2 km promenad till reservatet.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Med bil: Från Brommaplan kör via Drottningholm mot Färingsö, Färentuna och Eldgarnsö. P-plats finns till höger strax efter att man passerat vägbanken in i reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss