Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ålandet

Ålandet är en ö i Norrtälje skärgård. Här finns både äldre barrskog, blandskog och en hassellund. Längst i norr finns en klipphäll där du kan slå dig ner en stund och titta ut över havet. I skogen finner du sårläka, underviol och ramslök.

Tidigare torpmiljö

I den mellersta delen av Ålandet, i ”midjan” på ön, finns en gammal torpmiljö. Äppelträd, bärbuskar samt en lund av vildapel vittnar om att området tidigare använts som boplats. Några av askarna är också hamlade, en beskärningsmetod som man använde förr för att skapa foder åt boskapen. Här har både får och kvigor betat en gång i tiden. 

Ljusträd och död ved i söder

Den södra skogen består mest av gran men det finns även mindre inslag av asp, hassel och björk. Precis som i resten av reservatet, finns här rikligt med död ved i olika nedbrytningsstadier. På några ställen står ljusträd, det vill säga träd som vuxit upp under öppna, ljusa förhållanden. Det gör att vissa av träden är gamla och grova. Arter som gammelgranslav och vedticka har hittats i området. I mossan växer rikligt med harsyra. 

Blomrik kalkhaltig mark

På den norra delen hittar du en hassellund med en rik flora som är påverkad av den kalkhaltiga marken. Här växer lundarter som sårläka, underviol och ramslök.

Blått hav och mindre, trädklädda skär i Ålandets naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Ålandets naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Ålandets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. skada vegetationen genom att gräva upp växter
  3. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  4. skada vegetationen genom att gräva upp växter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 45,3 hektar varav land 23,5 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, skärgård

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 området Ålandet SE0110295

Hitta hit

Naturreservatet nås med båt och ligger i Furusundsfjärden, ca 17 km sydost om Norrtälje och ca 1,5 km nordväst om Gräskö.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss