Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fäberget

Fäbergets naturreservat har fått sitt namn av det höjdparti som finns i områdets sydligaste del. Om du står uppe på berget och tittar norrut kan du se en glänta med ormbunksväxter som övergår till den hänglavsbesmyckade granskogen.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Vilogubbe, skogsknipprot och blåsippor

I området finns rikt med svamparter och örter som tycker om kalk. Svamparter som violgubbe, fjällig taggsvamp tillsammans med örterna blåsippa och skogsknipprot visar på det. De ger också en signal om skogens höga naturvärden.

Rödlistas svamp och tretåig hackspett

Andra intressanta och sällsynta arter som finns i området är tretåig hackspett och olika rödlistade taggsvampar som koppartaggsvamp, orange taggsvamp och raggtaggsvamp. För den som är intresserad av mossor växer bland annat långfliksmossa, stubbspretmossa och vedtrappmossa i reservatet.

Sumpskog och lövträd

Du finner fuktigare områden med sumpskog i de centrala delarna av reservatet. Här finns också lövträd som asp, björk och sälg.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Fäbergets naturreservat finns regler du måste följa. I reservatet är det förbjudet att:

  1. gräva, hacka, borra eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd eller buskar
  3. skada vegetationen genom att gräva upp växter eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2018

Storlek: 8,9 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: Staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Fäbergets naturreservat ligger ca 2 km Nordost om Söderby-Karls kyrka. Reservatet nås enklast till fots, som en avstickare från Roslagsleden etapp 9, Roslagsbruk - Bagghus/Gåsvik.

Med bil åk väg 283 och därefter Åbyvägen. Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Närmaste busshållplats är Åby, cirka 2 km väster om reservatet.
Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss