Gladö Kvarnsjö

Gladö Kvarnsjös naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Gladö Kvarnsjöns naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Området innefattar en vacker skogssjö, Kvarnsjön, med en ovanligt rik musselfauna och vattenväxtflora.

Sörmlandsleden

Omgivningarna består av orörda skogar och rik ängsmark. Flera välfrekventerade leder och stigar passerar genom området, bland annat Sörmlandsleden. Naturreservatet ligger nära Huddinge centrum och många utnyttjar de lättillgängliga stigarna och lederna, däribland Sörmlandsleden, som finns i området.

Fjärilar

Vid Nyboviksbadet finns en mycket artrik ängsmark, med arter som darrgräs, klasefibbla, toppklocka och backnejlika. Fjärilsfaunan är också artrik med exempelvis mindre bastardsvärmare, violettkantad guldvinge, svavelgul höfjäril och eldsnabbvinge.

Ödetomter, sjöar och skogsmark

Syftet med naturreservatet är att bevara och utveckla områdets värden för den biologiska mångfalden. Sjöarna, våtmarkerna, vattendragen, bäckarna, skogsmarken, betesmarkerna och slåttermarkerna inom reservatet ska vårdas och skyddas.

Syftet är vidare att bevara områdets värden för det rörliga friluftslivet. Äldre ödetomters historiska karaktär ska bevaras och vårdas (avseende ruiner, byggnadsrester, vårdträd och kvarstående odlade växter) liksom äldre fodermarker. Inom naturreservatet är naturvårdens intresse överordnat friluftslivet i den mån intressena inte kan förenas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Gladö Kvarnsjö naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att:

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning (berg, jord eller sten) genom att borra, rista, gräva, hacka, spränga, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter eller ta bort mossor, lavar och vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur)
 4. fånga och insamla nationellt rödlistade ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund eller annat okopplat husdjur annat än på anvisad plats
 6. rida annat än på anvisad ridled eller väg
 7. tälta mer än två dygn i följd på samma plats
 8. göra upp eld på berghällar och klippor
 9. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning
 10. framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 967 hektar

Karaktär: blandskog, ängs- och betesmark, sjö

Kommun: Huddinge

Markägare: Huddinge kommun

Förvaltare: Huddinge kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger fem kilometer söder om Huddinge centrum.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss