Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gullunge

Granskog och bärris i Gullunge naturreservat. Foto: Länsstyrelsen

Gullunges naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen.

Smyg in bland höga granar med hängande lavar i nästan orörda marker. Känn hur fötterna landar mjukt på stigarna. Välkommen in i en riktig gammelskog. Ställ in ögonen på svamp mot hösten eller fyll bärkorgen.

Varning - Avstängd stig

På grund av hög risk för fallande träd är stigen avstängd tills vidare och kommer inte att underhållas. Besök i reservatet sker på egen risk. Ha uppsikt och undvik områden med döda granar. De kan falla plötsligt och utan förvarning.

Detta reservat har utsatts för angrepp av granbarkborre. Många granar har därför dött och på sikt kommer de att falla. Granbarkborrarna angriper levande granar och lämnar därefter träden. De döda träden innehåller alltså inte några granbarkborrar. Däremot är döda träd viktiga för många andra djur, mossor och lavar, som lever i skogen. Inom reservatet lämnas därför de döda träden för den biologiska mångfaldens skull.

Titta efter nya småkryp

I skogen ligger död ved i olika nedbrytningsstadier som många djur älskar eller behöver. Här finns också källpåverkad mark, fuktig sumpskog, kalkpåverkad mark samt hällmark med senvuxna träd med hänglavsflora. I området har fynd av rödlistade arter gjorts. Kanske hittar du ännu fler?

Skor för sumpskog

Reservatet utgörs av naturskog med höjder, dalar och berg. Här finns också sumpskog. Ta på bra skor.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Gullunge naturreservat finner du också på Naturkartan Gullunge Länk till annan webbplats..
Naturkartan går även att ladda ner som en app.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

 För att skydda Gullunge naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. gräva, hacka, spränga eller på annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller skada levande eller döda träd och buskar eller ta bort död ved
  3. gräva upp växter som ris, örter, gräs, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Det är tillåtet att plocka blommor, bär och matsvamp

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2008

Storlek: 38 hektar

Karaktär: barrskog, sumpskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Infart från Gamla Norrtäljevägen (280) vid Rilanda. I reservatets sydvästra del finns en parkering med plats för 2-3 bilar.

Närmaste busshållplats heter Gullunge vägskäl, knappt 2 km promenad från reservatets entré. Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss