Munkholmen

Munkholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Munkholmens naturreservat är ett kommunalt reservat. Området består till största delen av en öppen fuktäng med bestånd av kungsängslilja.

Strandskog

Ädellövträd samt strandskog av al och vide förekommer även inom reservatet.

Betesdjur sköter hassellunden

Reservatet har utvidgats till att omfatta bland annat en hassellund och marken ställs i ordning för att skötas med betesdjur.

Föreskrifter

För att skydda Strandängens naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Sigtuna kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Strandängens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Sigtuna kommunlänk till annan webbplats