• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Granholmen

Granholmens naturreservat i Stockholms län.

Det finns två Granholmar. Det här är den vid Möja, Granholmens naturreservat. Här finns en naturhamn, spännande djur och växter.

Kulturmarksflora

Granholmens naturreservat består av öppna stråk av betesmark omgivna av skogstäckta partier med inslag av ek. I norr finns hällmarker. På kulturmarkerna som betats hittar du bland annat blodnäva, småborre, darrgräs, jungfrulin, vildlin och tvåblad. Vid Västervassen finns en delvis igenvuxen strandäng vars inre del övergår i ett klibbalbestånd.

Naturhamn och tältning

Munkhamnen är en utmärkt och välbesökt naturhamn. Det finns också bra tältmöjligheter i naturreservatet men man får bara tälta två dygn på samma plats. Ändamålet med reservatet är att bevara ett värdefullt område för oss alla att vistas i samt att bevara och vårda områdets kulturlandskap med växter och djur.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Granholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att gräva, borra, hacka, spränga, rista, hacka, måla eller dylikt
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar
 3. medvetet störa djurlivet till exempel genom att klättra i träd eller fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräl- och groddjur
 4. medföra hund eller annat husdjur som inte är kopplat
 5. förankra båt vid samma strand mer än två dygn i följd
 6. tälta på samma plats mer än två dygn i följd
 7. göra upp öppen eld
 8. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning
 9. landa med luftfarkost.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1978, utvidgat 2018

Storlek: 39 hektar varav land 18 hektar

Karaktär: skärgård, blandskog, ängs- och betesmark

Kommun: Värmdö

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger på nordvästra delen av Granholmen, 2,5 kilometer söder om Möja.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm