Frölunda

Frölundas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Frölunda naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns strövvänliga stigar och möjligheter till bland annat naturstudier, svampplockning, bad och fiske.                         

135 år gammal tall

Området har stora värden för friluftslivet. Skogsmiljön domineras av barrträd och har inslag av olika lövträdsarter. Vid Mälarstranden i östra delen av området växer tallar som är uppåt 135 år. Det finns också två mindre alsumpskogar. Bland häckfågelfaunan märks hackspettar, skogsmesar, trastar och morkulla.

Gott siktdjup

En stor del av reservatet utgörs av öppet vatten i Mälaren. I sydväst angränsar Broknapparnas naturreservat. Vattenområdena längs stranden har god vattenkvalitet och gott siktdjup.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler som du måste följa. Mer information Upplands-Bro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Frölundas naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information Upplands-Bro kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster