Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Frölunda

Frölundas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Frölunda naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns strövvänliga stigar och möjligheter till bland annat naturstudier, svampplockning, bad och fiske.                         

135 år gammal tall

Området har stora värden för friluftslivet. Skogsmiljön domineras av barrträd och har inslag av olika lövträdsarter. Vid Mälarstranden i östra delen av området växer tallar som är uppåt 135 år. Det finns också två mindre alsumpskogar. Bland häckfågelfaunan märks hackspettar, skogsmesar, trastar och morkulla.

Gott siktdjup

En stor del av reservatet utgörs av öppet vatten i Mälaren. I sydväst angränsar Broknapparnas naturreservat. Vattenområdena längs stranden har god vattenkvalitet och gott siktdjup.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler som du måste följa.

Mer information hos Upplands-Bro kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förFiske Fiske
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 2010

Storlek: 206 hektar varav 132 hektar vatten

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Upplands-Bro

Markägare: Upplands-Bro kommun

Förvaltare: Upplands-Bro kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Frölunda naturreservat ligger på den sydvästra spetsen av Lennartsnäshalvön, cirka fyra och en halv kilometer sydväst om Kungsängen.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss