Grimsta

Grimsta naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Grimsta naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här kan du vandra i Grimstaskogen och Blackebergsskogen genom kuperade barrskogar, örtrika blandskogspartier och ädellövsdungar på slingrande elljusspår eller promenadstigar.

Parkering, fiske och groddammarna

Grimsta naturreservat ligger i västra Stockholm och är ett område med varierad natur. Det fins parkeringar vid Maltesholm, Kaanan och Råcksta begravningsplats. Med sportfiskekortet kan du fiska exempelvis abborre, mört och sutare. Inom naturreservatet finns fornlämningar och rester av torp och gårdar samt groddammarna.

Tunnelbanan, stigar och bad

Flera leder och stigar löper genom området. För den som vill bada finns badplatserna Kanaan och Maltesholm.

Fin liten fågelsjö

Eftersom skogarna har undgått modernt skogsbruk finns många biologiska värden kvar, såsom grova löv- och barrträd. Om du kommer söderifrån kan du promenera intill Råcksta Träsk, som är en fin liten fågelsjö belägen intill Råcksta begravningsplats.

Här häckar bland annat knölsvan, rörhöna och skäggdopping och om våren kan man få höra groddjurens lek vid sjön.

Fornlämningar och snusfabrikörens villa

Grimstareservatet har även flera kulturhistoriskt intressanta platser med en mängd fornlämningar och rester av torp och gårdar.

Under 1800–talet bodde snusfabrikör Ljunglöf i området och efterlämnade bland annat cafévillan vid Kanaanbadet. Kanaan var dessförinnan ett av flera torp i området med bibliska namn.

Föreskrifter

För att skydda Grimstas naturreservat finns regler som du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada fast naturföremål och ytbildning genom att till exempel gräva, borra, hacka, rista, spränga, måla eller dylikt
 2. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att till exempel gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar
 3. störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur
 4. medföra hund som inte är kopplad. Gäller ej inom hundrastområde eller på inhägnad tomtmark dit allmänheten saknar tillträde
 5. anbringa skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang samt om känsliga mark områden undviks
 6. rida annat än på anlagd väg, markerad ridstig eller ridplats.

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2004

Storlek: 320 hektar

Karaktär: blandskog, sjö och kulturmiljö

Kommun: Stockholm

Markägare: Stockholms stad

Förvaltare: Stockholm stad

Skyddsform: naturreservat