Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hallskäret

Höst-utsikt mellan kobbarna i Hallskärets naturreservat. Foto: Naturföretaget

Hallskärets naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

Hallskärets naturreservat består av några kobbar och skär i den yttre Söderarmsskärgården. Öarna domineras av hällmarker, på norra Hallskäret är klipporna mjukt rundslipade.

Ytterskärgård för båtfolk

Öarna har en artfattig vegetation med ett trädskikt av björk, al, sälg samt enstaka rönnar och krypenar. I fältskiktet är ljung, fårsvingel, odon och stensöta allmänt förekommande.

Ändamålet med reservatet är att skydda och bevara ett representativt avsnitt av ytterskärgårdens natur samt att säkra ett område av värde för det båtburna friluftsfolket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hallskärets naturreservat är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn
  6. använda bekämpningsmedel
  7. göra upp eld
  8. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1971

Storlek: 8,8 hektar varav land 8,1 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Hallskärets naturreservat ligger i yttre Söderarmsskärgården. Hit tar du dig lättast med egen båt.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss