Hallskäret

Hallskärets naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Hallskärets naturreservat består av några kobbar och skär i den yttre Söderarmsskärgården. Öarna domineras av hällmarker, på norra Hallskäret är klipporna mjukt rundslipade.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Ytterskärgård för båtfolk

Öarna har en artfattig vegetation med ett trädskikt av björk, al, sälg samt enstaka rönnar och krypenar. I fältskiktet är ljung, fårsvingel, odon och stensöta allmänt förekommande.

Ändamålet med reservatet är att skydda och bevara ett representativt avsnitt av ytterskärgårdens natur samt att säkra ett område av värde för det båtburna friluftsfolket.

Föreskrifter

För att skydda området finns regler du måste följa.

I Hallskärets naturreservat är det förbjudet att:

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket).
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta mer än ett dygn
  6. använda bekämpningsmedel
  7. göra upp eld
  8. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1971

Storlek: 8,8 hektar varav land 8,1 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer, lövskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat