• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Biotopskyddsområde Urfjärden

Strandbild från biotopskyddsområdet Urfjärden

Urfjärden är en grund skyddad vik på 17,7 hektar som är en del av Samnäsfjärden på Barnens ö. Trots att man vid Urfjärden hör bruset från havet ligger viken skyddad. Grunda vikar som inte är särskilt exponerade av vågor är viktiga uppväxtmiljöer för fisk. Längs Väddö-kusten är de grunda skyddade vikarna få och därför är de vikar som finns desto viktigare.

Stränderna kring Urfjärden består mestadels av klippor och vass. I viken finns inga byggnader eller bryggor.

Urfjärden bedöms ha höga naturvärden. Där finns bland annat en hög artmångfald av undervattensväxter. Bland annat växer kransalgen raggsträfse här. Raggsträfse är rödlistad och endemisk för Östersjön. Att den är endemisk innebär att den endast finns inom ett begränsat område. I Stockholms län har raggsträfse endast inventerats på några fåtal platser.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Urfjärden finns regler du måste följa. I biotopsskyddområdet är det förbjudet att

  1. ankra
  2. framföra motordriven vattenfarkost
  3. utplantera djur- eller växtart.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 2022

Storlek: 17,7 hektar

Karaktär: Marina miljöer

Kommun: Norrtälje kommun

Markägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Biotopskyddsområde

Övrigt: Natura 2000-området Samnäsfjärden Se0110260

Hitta hit

Urfjärden ligger cirka 8 km sydost om Älmsta på Barnens ö. Närmaste busshållplats är Barnens ö gård, cirka 300 meter väster om en mindre väg som leder till biotopskyddsområdet. Det är därifrån ungefär 2 kilometer att gå. Linje 636 trafikerar hållplatsen Barnens ö gård.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm