Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tattby

Tattbys naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Tattbys naturreservat är ett kommunalt reservat. Här kan du uppleva urskogsliknande skog och det finns belyst motionsslinga och anläggningar för bågskytte samt vintersporter som rodel och slalom.

Populärt natur- och friluftslivsområde

Naturreservatet har ett rikt förgrenat stig- och spårsystem och är ett populärt natur- och friluftslivsområde i Saltsjöbaden. Tattbyområdets natur är typisk för gränsområdet mellan skärgården och Södertörn.

Urskogsliknande skog

Området domineras av talldominerade hällmarker med anslutande blandskogsbevuxna sluttningar, dalgångar och sankområden. Delar av skogen har varit opåverkad under lång tid och har utvecklat en urskogsliknande karaktär. Inom området finns också mindre områden med ädellöv som ek, lind, lönn, alm och ask. I buskskiktet växer hassel, skogstry, olvon, hägg och berberis. Bland örterna kan nämnas blåsippa, sårläka, ormbär, vätteros, nattviol, Jungfru Marie nycklar och trolldruva.

Kulturpåverkad mark

Området vid Dammsjöns södra del är kulturpåverkat från tidigare jordbruk. Skogsbete har också förekommit. Här låg ursprungligen torpet Ryttarstugan. I mitten av 1700-talet fanns torpet Nybygget på platsen. I mitten av 1800-talet upphörde boendet och marken brukades av Erstaviks kvarn. Torpet revs i början av 1900-talet och idag återstår husgrunden och rester av den öppna kulturmarken.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Tattbys naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Tattbys naturreservat hos Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 2005

Storlek: 142 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog, sjö

Kommun: Nacka kommun

Markägare: Nacka kommun och Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar.

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Tattbys naturreservat ligger mellan Tattby och Solsidan i Saltsjöbaden.

Kommunalt: Ta Saltsjöbanan till hållplats Tattby, Erstaviksbadet eller Solsidan.

Bil: Kör Saltsjöbadsleden, sväng av från Skyttevägen mot Erstaviksbadets parkering.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss