Tattby

Tattbys naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Tattbys naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns anläggningar som motionsslinga och bågskyttebana.

Populärt naturområde

Naturreseratet är ett populärt naturområde i Saltsjöbaden. Området är väl beläget som natur- och fritidsområde. Tattbyområdets natur är typisk för gränsområdet mellan skärgården och Södertörn.

I fred över hundra år

Naturen är varierande, med en del mindre områden med ädellövskog och rester av hävdad mark. Större avverkningar har inte skett i skogarna under de senaste hundra åren.

Ändamålet med naturvårdsområdet är att bevara och förbättra områdets användning för friluftsliv, utbildning och rekreation. För regionen typisk flora och fauna skall skyddas.

Föreskrifter

För att skydda Tattbys naturreservat finns regler du måste följa. Mer information: Nacka kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Tattbys naturreservat är ett kommunalt reservat. Mer information: Nacka kommunlänk till annan webbplats