Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i kombination med snöfall i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Tattby

Tattbys naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Tattbys naturreservat är ett kommunalt reservat. Här kan du uppleva urskogslikande skog och det finns belyst motionsslinga och anläggningar för bågskytte samt vintersporter som rodel och slalom.

Populärt natur- och friluftslivsområde

Naturreseratet har ett rikt förgrenat stig- och spårsystem och är ett populärt natur- och friluftslivsområde i Saltsjöbaden. Tattbyområdets natur är typisk för gränsområdet mellan skärgården och Södertörn.

Urskogslikande skog

Området domineras av talldominerade hällmarker med anslutande blandskogsbevuxna sluttningar, dalgångar och sankområden. Delar av skogen har varit opåverkad under lång tid och har utvecklat en urskogslikande karaktär. Inom området finns också mindre områden med ädellöv som ek, lind, lönn, alm och ask. I buskskiktet växer hassel, skogstry, olvon, hägg och berberis. Bland örterna kan nämnas blåsippa, sårläka, ormbär, vätteros, nattviol, Jungfru Marie nycklar och trolldruv

Kulturpåverkad mark

Området vid Dammsjöns södra del är kulturpåverkat från tidigare jordbruk. Skogsbete har också förekommit. Här låg ursprungligen torpet Ryttarstugan. I mitten av 1700-talet fanns torpet Nybygget på platsen. I mitten av 1800-talet upphörde boendet och marken brukades av Erstaviks kvarn. Torpet revs i början av 1900-talet och idag återstår husgrunden och rester av den öppna kulturmarken.

Föreskrifter

För att skydda Tattbys naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Tattbys naturreservat hos Nacka kommun Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2005

Storlek: 142 hektar

Karaktär: barrskog, blanskog, sjö

Kommun: Nacka kommun

Markägare: Nacka kommun och Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar.

Förvaltare: Nacka kommun

Skyddsform: naturreservat