Svartkärret

Vinterväg med snö och blandskog leder genom Svartkärrets naturreservat. Foto: Naturföretaget

Svartkärrets naturreservat i Stockholms län. Foto: Naturföretaget

I Svartkärrets naturreservat finns en gammal barrskog och delar av reservatet är rika på små och stora stenar. Där finns även inslag av lövträd som asp, ek och lind som bland annat ger en rik kryptogamflora.

Varning!

Reservatet har spridda angrepp av granbarkborre. Det medför att det finns en hel del döda stående granar i skogen och längs stigarna.

Granarna kan falla plötsligt och utan förvarning. Ha uppsikt och undvik att besöka reservatet när det blåser!

Gammal skog

Svartkärret utgörs av ett barrskogsområde med ett påtagligt inslag av lövträd. Skogen är mellan 70 och 140 år med inslag av senvuxna granar. Asp växer i stenrika partier. Reservatet ligger i ett större skogspräglat landskap med våtmarker och sjöar.

Många arter knutna till lövträden

Skogsmarken i reservatet består bitvis av stora stenblock vilket gör den svårtillgänglig. Den har därför undgått det storskaliga moderna skogsbrukets genomgripande påverkan de senaste 50 åren. Området hyser en rik kryptogamflora med många arter knutna till lövträden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Svartkärrets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2006, utvidgat 2020

Storlek: 77 hektar efter utvidgning

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger nordväst om Ununge kyrka, ca 1 km nordväst om Åla, knappt 2,5 mil nordväst om Norrtälje. Ingen anlagd parkering finns intill reservatet.

Från busshållplats Ununge är det ca 6 km fram till reservatet.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss