• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svartkärret

Svartkärrets naturreservat i Stockholms län.

I Svartkärrets naturreservat finns en gammal barrskog och delar av reservatet är rika på små och stora stenar. Där finns även inslag av lövträd som asp, ek och lind som bland annat ger en rik kryptogamflora.

Stormskadad skog

I det här området kan träd ha blåst ned efter stormen Alfrida i januari 2019.  Det kan hända att träd ligger eller hänger över stigar. Vi ber dig därför att vara försiktig när du rör dig i området. Passera inte under lutande träd och klättra inte på högar av fallna träd eller rotvältor. Det kan vara farligt.

Meddela gärna Länsstyrelsen om du ser träd som ligger eller hänger över stigar.

Gammal skog

Svartkärret utgörs av ett barrskogsområde med ett påtagligt inslag av lövträd. Skogen är mellan 70 och 140 år med inslag av senvuxna granar. Asp växer i stenrika partier. Reservatet ligger i ett större skogspräglat landskap med våtmarker och sjöar.

Många arter knutna till lövträden

Skogsmarken i reservatet består bitvis av stora stenblock vilket gör den svårtillgänglig. Den har därför undgått det storskaliga moderna skogsbrukets genomgripande påverkan de senaste 50 åren. Området hyser en rik kryptogamflora med många arter knutna till lövträden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Svartkärrets naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något sätt skada berg, jord eller sten
  2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  3. gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2006, utvidgat 2020

Storlek: 77 hektar efter utvidgning

Karaktär: barrskog

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Reservatet ligger nordväst om Ununge kyrka, ca 1 km nordväst om Åla, knappt 2,5 mil nordväst om Norrtälje. Från busshållplats Ununge är det ca 6 km fram till reservatet.

Sök resa på SL, Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm