Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Svenska Björn

Svenska Björns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Svenska Björns naturreservat består av 20 små kobbar och skär. Här finns gråsäl, ruggande ejder samt övervintrande alfågel.

Kobbar, skär och småöar

Svenska Björns naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde med drygt 20 små kobbar och skär, i huvudsak utan vegetation. Endast två öar är större än 100 meter.

Området är ett av landets förnämsta uppehållsområden för gråsäl och har lång kontinuitet bakåt i tiden. Svenska Björn är sannolikt mottagningsområde för ruggande ejder under vår och försommar samt för övervintrande alfågel.

Skyddar gråsäl och ruggande sjöfågel

Ändamålet med naturvårdsområdet är att skydda gråsälen framför allt under hårömsningstiden men även under perioden när ungarna föds. Naturvårdsområdet medför även ett utökat skydd för rastande och ruggade sjöfågel.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Svenska Björns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla, elda eller dylikt
  • störa djurlivet
  • fiska
  • jaga
  • under tiden 1 februari - 15 augusti beträda eller befara såväl land- som vattenområdet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 3980 hektar varav land 3,8 hektar

Karaktär: skärgård, marina miljöer

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Svenska Björn SE0110124

Hitta hit

Svenska Björns naturreservat ligger i Norrtäljes ytterskärgårdsområde.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss