Svenska Björn

Svenska Björns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Svenska Björns naturreservat består av 20 små kobbar och skär. Här finns gråsäl, ruggande ejder samt övervintrande alfågel.

Kobbar, skär och småöar

Svenska Björns naturreservat består av ett stort ytterskärgårdsområde med drygt 20 små kobbar och skär, i huvudsak utan vegetation. Endast två öar är större än 100 m.

Området är ett av landets förnämsta uppehållsområden för gråsäl och har lång kontinuitet bakåt i tiden. Svenska Björn är sannolikt mottagningsområde för ruggande ejder under vår och försommar samt för övervintrande alfågel.

Skyddar gråsäl och ruggande sjöfågel

Ändamålet med naturvårdsområdet är att skydda gråsälen framför allt under hårömsningstiden men även under perioden när ungarna föds. Naturvårdsområdet medför även ett utökat skydd för rastande och ruggade sjöfågel.

Föreskrifter

För att skydda Svenska Björns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, hacka, spränga, rista, måla, elda eller dyl
  • störa djurlivet
  • fiska
  • jaga
  • under tiden 1 februari - 15 augusti beträda eller befara såväl land- som vattenområdet.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1983

Storlek: 4 500 hektar varav vatten 81 hektar

Karaktär: kust och hav

Kommun: Norrtälje

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Svenska Björn SE0110124