Storö

Storö

Storös naturreservat i Stockholms län.

Storös naturreservat består mestadels av barrskogsbevuxen mark med mellanliggande hällmarker.

Mindre partier i norr och öster har gallrats eller slutavverkats. Områdets västra del består av i det närmaste orörd naturskog i mycket kuperad terräng.

Föreskrifter

För att skydda Storös naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  • framföra motordrivet fordon
  • tälta
  • klättra i träd
  • ha okopplad hund eller annat lösgående husdjur
  • göra upp eld
  • anordna snitslat spår.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1968

Storlek: 83 hektar
varav land 50 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Värmdö

Markägare: privat

Förvaltare: : Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat