Stavsudda-Krokholmen

Stavsudda-Krokholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Reservatet ligger sydost om Möja. Det gränsar i norr till den skyddade och för båtsport mycket värdefulla Krokholmsviken.

Bra naturhamnar

Lämpliga tilläggsplatser för båt finns i reservatet.

Föreskrifter

För att skydda Stavsudda-Krokholmens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  • förstöra eller skada fasta naturföremål
  • plocka blommor och skada markvegetationen
  • medvetet störa djurlivet
  • ha okopplad hund
  • tälta mer än ett dygn
  • förankra båt på samma plats mer än ett dygn
  • göra upp eld annat än på anvisade platser
  • föra oljud så att det stör andra.

Läs de fullständiga föreskrifternaPDF

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 4,2 hektar

Naturtyp: ö

Kommun: Värmdö

Markägare: enskild

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Syftet med Stavsudda-Krokholmen naturreservat

Syftet är att skydda en del av ett skärgårdsområde som är av väsentlig betydelse för allmänhetens friluftsliv.