Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kålgårdsön

Kålgårdsöns naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

I Kålgårdsöns naturreservat finns gott om vindskyddade hamnar och goda badmöjligheter. Även Kålgårdsöns inre delar är av stor betydelse för det rörliga friluftslivet.

Flera öar

Reservatet omfattar merparten av Kålgårdsön som är östligaste delen av Ingmarsö, Bockholmen söder därom samt ytterligare ett par öar.

Naturskog med kulturvärde

Skogen i reservatet är naturskogsartad och har höga naturvärden. I reservatets norra del dominerar hällmarkstallskog, omväxlande med lövskog och buskmarker.

Ändamålet med reservatet är att säkra ett område av stort värde för allmänhetens rörliga friluftsliv.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Kålgårdsöns naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att

  1. förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
  2. uppgräva blommor eller skada markvegetationen (gräs-, moss- eller lavtäcket)
  3. medvetet störa djurlivet (t ex genom att klättra i boträd, bortföra fågelägg eller från nära håll fotografera fågelbo, lya, gryt eller liknande)
  4. medföra hund som ej är kopplad
  5. tälta annat än på eventuellt anvisade platser
  6. på ett för andra störande sätt utnyttja radioapparat, grammofon, bandspelare eller dylikt.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Skyddat sedan: 1974

Storlek: 103 hektar varav land 10o hektar

Karaktär: skärgård, ängs-och betesmark, barrskog

Kommun: Österåker

Markägare: Skärgårdsstiftelsen

Förvaltare: Skärgårdsstiftelsen

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Kålgårdsöns naturreservat omfattar merparten av Kålgårdsön som är östligaste delen av Ingmarsö, Bockholmen söder därom samt ytterligare ett par öar.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss