Måsjön–Borudamyren

I Måsjön-Borudamyrens naturreservat kan du besöka en myr med många fina örter. Skogen är en naturskog med barrträd och lövträd. Här finns bland annat många speciella svampar.

Värdefulla våtmarker

Måsjön-Borudanmyrens naturreservat är beläget i skogsbygden norr om sjön Bornan, i länets norra del. Reservatet utgörs av äldre variationsrik, tidigare betad barrblandskog samt öppna respektive trädbevuxna våtmarker och strandmiljöer. Våtmarken är en del av ett våtmarksområde av högsta klass enligt länets våtmarksinventering.

Svampmarker

I marken finns en del kalk och det tillsammans med att området har stått så gott som orört under lång tid gör att flera speciella växter och svampar växer här. Särskilt marksvampar som taggsvampar, spindelskivlingar och fingersvampar trivs bra.


Måsjön-Borudamyrens naturreservat i Stockholms län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Måsjön-Borudamyrens naturreservat finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

  1. borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på något annat sätt skada berg, jord eller sten
  2. fälla eller på annat sätt skada såväl levande som döda träd och buskar, samt att ta bort död ved,
  3. gräva upp växter som ris och örter, eller ta bort mossor, lavar eller vedlevande svampar,
  4. tälta mer än två dygn i följd.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Skyddat sedan: 2001

Storlek: 129 hektar varav land 122 hektar

Karaktär: blandskog, sjö och våtmark

Kommun: Norrtälje

Markägare: privat, staten

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: Naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Måsjön-Borudamyren SE0110105

Hitta hit

Naturreservatet kan nås till fots eller via cykel. Med bil kommer du som närmast till reservatet från Ortala i öster, där det finns en vägbom efter de västligaste husen. Därifrån nås reservatet till fots via enskild väg.

Närmaste busshållplats är belägen vid Häverövägen i norr, hållplats Kåtorp, cirka 1,8 kilometer från reservatets norra del.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss