Parkudden-Lövsta

Parkudden-Lövstas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Parkudden-Lövstas naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns bland annat bestånd med ädelgran, Abies alba. 

Naturreservatet består av ädellövskog och ett själföryngrande bestånd med ädelgran, Abies alba. Området har betydelse för friluftslivet.

Värdefullt för forskning

Ändamålet med reservatet är att bevara ett område som har stort värde för såväl forskning som rörligt friluftsliv. Området bör skyddas mot för hård exploatering för friluftsändamål, markslitage, viltskador och igenbuskning.

Föreskrifter

För att skydda Parkudden-Lövstas naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Södertälje kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Parkudden-Lövstas naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information:
Södertälje kommunlänk till annan webbplats