• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Parkudden-Lövsta

Parkudden-Lövstas naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Parkudden-Lövstas naturreservat är ett kommunalt reservat. Vårfloran på berget Bålaren är väl värd ett besök. Här kan du också passa på att se de stora ekarnas kronor från ovan

Betespräglat herrgårdslandskap

Reservatet är ett betespräglat herrgårdslandskap invid Mälaren. De grova ekarna utmärker sig i reservatet. På dessa växer flera sällsynta lavar och mossor. Du kan också hitta flera kulturspridda arter som är typiska för herrgårdslandskap såsom häggmispel, berberis och bok . I området finns också ett själföryngrande bestånd med ädelgran, Abies alba.

Kalkgynnad flora

I området hällmarkerna kan du hitta en delvis kalkgynnad flora med arter som tulkört, getrams och oxbär. Hällmarken är även hem för flertalet grova enar.

Värdefullt för forskning

Ändamålet med reservatet är att bevara ett område som har stort värde för såväl forskning som rörligt friluftsliv. Området bör skyddas mot för hård exploatering för friluftsändamål, markslitage, viltskador och igenbuskning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Parkudden-Lövstas naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifterna finner du på Södertälje kommuns webbplats Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Skyddat sedan: 1992

Storlek: 19,8 hektar

Karaktär: ekhage, barrskog, kulturmiljö

Kommun: Södertälje

Markägare: Privat

Förvaltare: Södertälje kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Parkudden-Lövsta ligger vid Mälaren söder om Lövsta gård, 5 kilometer väster om Ytterenhörna kyrka.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm