Björkviksmossens domänreservat

En smal stig i mossan leder in i barrskogen. Björkviksmossens domänreservat. Foto: Länsstyrelsen

Björkviksmossens naturreservat i Stockholms län. Foto: Länsstyrelsen

Björkviksmossens naturreservat är en liten tallmosse omgiven av naturskogsartad barrskog.

Skyddsvärda rödlistade arter

Reservatet utgörs av en förhållandevis opåverkad tallmosse samt mindre partier naturskogsartad barrskog som bland annat hyser skyddsvärda rödlistade arter. Björkviksmossen är ett före detta domänreservat.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Björkviksmossens domänreservat finns regler du måste följa.

I reservat är det förbjudet att

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller att skada vegetationen i övrigt
 3. medvetet störa djurlivet
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. ha okopplad hund
 6. tälta
 7. elda
 8. sätta upp affisch, skylt eller liknande
 9. framföra motordrivet fordon.

Läs de fullständiga föreskrifterna Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Skyddat sedan: 1996

Storlek: 15 hektar

Karaktär: barrskog, blandskog och våtmark

Kommun: Nykvarn

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-område Björkviksmossen SE0110010

Hitta hit

Björkviksmossens domänreservat är ett litet reservat, beläget 4 kilometer sydväst om Nykvarn. Hit tar man sig enklast med bil. Ingen anlagd parkering finns i anslutning till reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss