Rönninge by-Skavlöten

Rönninge by-Skavlötens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rönninge by-Skavlötens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat. Här finns ett stort motionscentrum och många olika leder och spår. 

Viktigt friluftsområde

Täby kommuns viktigaste friluftsområde. Norra delen av området upptas av delvis barrdominerade friluftsskogar.

Rönninge by från 1800-talet

I södra delen av området ligger den välbevarade 1800-talsbyn Rönninge by med ett aktivt jordbruk.

Föreskrifter

För att skydda Rönninge by-Skavlötens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Beslut och skötselplanlänk till annan webbplats

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Skidled Skidled
  • Stig Stig
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Rönninge by-Skavlötens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information
Täby kommunlänk till annan webbplats

Naturkartanlänk till annan webbplats