Rönninge by-Skavlöten

Rönninge by-Skavlötens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Rönninge by-Skavlötens naturreservat är ett kommunalt reservat. Här finns ett stort motionscentrum och många olika leder och spår. 

Viktigt friluftsområde

Täby kommuns viktigaste friluftsområde. Norra delen av området upptas av delvis barrdominerade friluftsskogar.

Rönninge by från 1800-talet

I södra delen av området ligger den välbevarade 1800-talsbyn Rönninge by med ett aktivt jordbruk.

Föreskrifter

För att skydda Rönninge by-Skavlötens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Täby kommunlänk till annan webbplats

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Rönninge by-Skavlötens naturreservat är ett kommunalt reservat. För mer information
Täby kommunlänk till annan webbplats