Nackareservatet

Nackareservatet i Stockholms län.

Älskat kommunalt tätortsnära naturreservat som du når med tunnelbanan från Stockholms city. Här kan du cykla, orientera, åka skidor och skridskor, fiska, bada, paddla kanot och plocka svamp och bär. Du kan också ströva runt på en av de många små eller stora stigarna och upptäcka flera sjöar.

Naturen bjuder in stort

Här finns flera badplatser och gott om stigar för promenader eller skidturer. Vintertid plogas skridskobanor. Skogarna är rika på bär och svamp. I sjöarna häckar storlom och kricka och det finns gott om spår av bäver. På vintern jagar strömstare i forsarna.

Rent formelt är området uppdelat i två reservat ett för den del som ligger i Stockholms kommun och en del för den del som ligger i Nacka kommun. Området förvaltas dock i sin helhet av Stockholms kommun.

Långfärdskridskor, elljusspår, badplatser, fik...

Sörmlandsleden börjar i Björkhagen och löper genom Nackareservatet. I området finns även flera andra småvägar, stigar och elljusspår. Passa på att besöka Hellasgården där du kan både fika och basta. Badplatserna vid Källtorpssjön och Söderbysjön är nästan ett måste. På vintern plogas en mycket omtyckt långfärdsskridskobana upp på Källtorpssjön.

Sjöarnas system

Kärnan i reservatet utgörs av sjösystemet som från Ältasjön i söder löper via Söderbysjön till Dammtorpssjön och ut i Järla sjö i norr. Sjöarna omges av skogsmark och tidigare ekhagar och öppna kulturmarker som är under igenväxning eller används som golfbana.

Källtorpssjön med storlom och bad

Källtorpssjön är en fin badsjö och häckplats för storlom och drillsnäppa. Nordväst om sjön finns bäckraviner med bland annat den vackra ormbunken strutbräken.

Dammtorpssjön, Söderbysjön och mosaiktrollsländan

I Dammtorpssjön häckar kricka och skäggdopping. I Dammtorpssjön och i Söderbysjöns västra delar finns också stora bestånd av den ovanliga vattenaloen vars täta bladrosett flyter upp till ytan när den blommar.

Den gröna mosaiktrollsländan är beroende av vattenaloe för sin äggläggning. Trollsländan kan man få syn på vid sjöarna varma sommardagar. Under vintern är Nackabäcken en säker plats för den lilla svartvita strömstaren som energiskt dyker i det kalla vattnet i jakt på vattenlevande insekter.

Paddla på Söderbyssjön, Ulvsjön och Ältasjön

I dalgången mellan Söderbysjön och Ulvsjön finns en vacker lindskog. Här blommar underviol, vätteros och tandrot på våren. Med kanot kan man göra en fin paddlingstur från Dammtorpssjön via Söderbysjön till Ältasjön.

Näktergalar och havsöring

En tidig försommarmorgon får man uppleva det rika fågellivet och näktergalens sång från stränderna på nära håll. Det finns gott om spår efter bäver på trädstammar längs delar av sjösystemet. Bävern fäller både små och stora träd, bland annat för att komma åt näringsrika skott och knoppar.

Vid Erstaviks gård har över 200 fågelarter observerats genom åren och i Erstaviksbäcken leker havsöringen. under vårkvällarna och i skymningen kan man få se fladdermössens siluetter över vattenytan.

Åk tunnelbana, buss eller promenera

Från Hammarby Sjöstad kan man ta sig in i reservatet på parkvägar, via två ekodukter. Parkvägen utmed Sicklasjön leder in mot kulturmarkerna vid Lilla Sickla.

Från Björkhagen ned till Skarpnäck finns flera viktiga entréområden. Från Markuskyrkan som ligger nära Björkhagens tunnelbana kan du vandra genom björkskogen och vidare ut på Sörmlandsleden som sträcker sig söderut genom reservatet. Andra välanvända entréer är Hammarbybacken, Kärrtorps idrottsplats och tillfartsvägen mot Björkhagens golfklubb.

Vid Brotorp i södra delen av reservatet går man genom ett fint dalstråk med små bäckmiljöer omgivna av ekbackar och hassellundar. En liten bro över Ältaån leder vägen mot Nackas vida skogsområden. I söder ansluter Nackareservatet till Flatens naturreservat. Man kan promenera utmed Ältasjöns strand på spångar till Flatenområdet.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Nackareservatet finner du också på Naturkartan Nackareservatet Länk till annan webbplats.. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

För att skydda Nackareservatets finns regler du måste följa.

I reservatet är det förbjudet att:

 1. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetation i övrigt genom att t.ex. gräva upp ris, örter, gräs, mossor, lavar eller svampar. Att plocka blommor, bär eller svamp är tillåtet med allemansrättens begränsningar, 6 2005-05-10
 2. störa och skada djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur
 3. medföra hund som inte är kopplad. Föreskriften gäller ej inom på platsen markerat hundrastområde
 4. sätta upp skylt, affisch eller dylikt. Dock får snitslar, orienteringsskärmar och tipsfrågor uppsättas för tillfälligt bruk om de avlägsnas efter avslutat arrangemang samt om känsliga markområden undviks
 5. rida annat än på anlagd väg, markerad ridstig eller ridplats
 6. cykla inom området, förutom på anlagd väg och stig, dock ej elljusspår (föreskriften gäller inte inom Stockholm stads del av reservetet)
 7. framföra motordriven farkost i Källtorpssjön, Dammtorpssjön, Söderbysjön, Ulvsjön samt Ältaån
 8. göra upp eld annat än på anvisad plats enligt skötselplanen
 9. ställa upp eller parkera husvagn. Utan Nacka kommuns tillstånd är det förbjudet att: under perioden 1 april– 15 juli beträda Lilla och Stora holmen i Källtorpssjöns nordvästra del eller komma närmare öarnas strand än 50 meter. Områdena med fågelskydd har markerats på beslutskartan.


Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Fiske Fiske
 • Informationstavla Informationstavla
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Parkering Parkering
 • Servering Servering
 • Skidled Skidled
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Skyddat sedan: 2006

Storlek: 856 hektar varav vatten 105 hektar

Karaktär: barrskog, ängs-och betesmark, sjö och vattendrag

Kommun: Nacka kommun och Stockholms kommun.

Markägare: Stockholms stad

Förvaltare: Stockholms stad

Skyddsform: naturreservat