Munkholmen

Munkholmens naturreservat i Stockholms län. Genrebild.

Munkholmens naturreservat är ett tätortsnära kommunalt reservat i anslutning till Sigtuna stad. Här kan du uppleva rik fågelsång och se den vackra kungsängsliljan blomma om våren.

Ädellövskog och alsumpskog

Området domineras av ädellövskog och hyser en rik örtflora. I södra delen av området skjuter en moränrygg - Kaninholmen - fram mot Mälarstranden med högstammig ädellövskog. Norr om Kaninholmen växer ett brett vassbälte mot Mälaren och där innanför finns en intressant alsumpskog som successivt övergår i fuktäng.

Rik flora och många fåglar

Floran i ädellövskogen och i fuktängen är rik och här blommar på våren tusentals blåsippor tillsammans med andra lundväxter. Här kan man se den den vackra kungsängsliljan blomma på våren.

Upplev vacker fågelsång

Inom reservatet finns utmärkta möjligheter att uppleva områdets rika biologiska mångfald. Här finns flera naturstigar som leder till intressanta naturmiljöer där den fina vårfloran och fågelsången kan upplevas. Hela området är mycket fågelrik. Näktergal, stenknäck, stjärtmes, mindre hackspett ses regelbundet i området. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Strandängens naturreservat finns regler du måste följa.

Föreskrifter för Strandängens naturreservat hos Sigtuna kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Skyddat sedan: 1965 utvidgades 2009

Storlek: 4,3 hektar

Karaktär: ädellövskog, ängs- och betesmark

Kommun: Sigtuna

Markägare: Sigtuna kommun

Förvaltare: Sigtuna kommun

Skyddsform: naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger 1 km OSO om Sigtuna centrum, på Munkholmens västra sida vid Sigtunafjärden.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss