Strålsjön-Erstavik

Strålsjön-Erstavik naturreservat i Stockholms län.

Packa ner lunchkorg och en god bok eller gör utflykt med hela familjen vid Strålsjöns fina sandstrand. Vandra i fin skog på stigar eller vandringsleder? Här finns allt. Öppna ängsmarker, skog, badsjöar, stigar och spår.

Strålsjön med bryggor, badflotte och toalett

Den fina sandstranden är omgiven av pelartallskog. Här finns bryggor och badflotte samt toalett under badsäsongen. Badet är inte lämpligt för små barn på grund av dåligt siktdjup.

Sörmlandsleden passerar badplatsen i änden av sjön och fortsätter sedan in bland träden. Ett vindfälle avslöjar att marken under blåbärsriset består av sand. Sanden uppskattas av både tallar och bin.

Naturen håller öppet alla årstider

Området är lättillgängligt och välbesökt och utnyttjas bland annat till bad, skid- och skridskoåkning, promenader, svamp och bärplockning.

Erstavik - sjöar och småvatten glittrar inne i skogen 

Gamla torp och öppna marker visar att människor har brukat jorden här i århundraden. Skogen är spännande och här finns hällmarker med tall och ljung, täta granskogar, sumpskog och sandiga åsar. Sjöar och småvatten glittrar inne i skogen.

Vik in på Sörmlandsleden

Många har upptäckt de välskötta vandringslederna genom området Sörmlandsledens första etapper, Gröna, Blå och Vita spåret. Vid Erstaviken och Strålsjön finns fina ordnade bad. På en del platser finns skyltar som berättar mer om historien och naturen.

Mer information på Naturkartan.se eller app

Strålsjön-Erstavik naturreservat finner du också på Naturkartan Strålsjön-Erstaviklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den går även att ladda ner som en app.

Föreskrifter

Välkommen att besöka Strålsjön-Erstaviks naturreservat. Föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Tillgänglighet Tillgänglighet
  • Toalett Toalett
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Beslutsår:

Storlek: 63 hektar
varav vatten 3 hektar

Naturtyp: Skogsmark, sjö-och vattendrag

Kommun: Nacka

Ägare: Erstaviks Fideikommiss samt Carl af Petersens, Eva Runske och Erik af Petersens

Förvaltare: Markägarna

Syftet med naurreservatet Strålsjön-Erstavik

Syftet är att bevara området som naturområde, ingående som en del i det sammanhängande området Erstavik-Strålsjön-Älta mosse, och att för det ändamålet skydda och bevara mark, vatten och vegetation - att bevara och skydda ett delområde av det biologiska kärnområdet Erstavik - att bevara och skydda ett område med hällmarkstallskog av gammalskogskaraktär.