Höga flöden i Östergötlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kättilstad naturreservat

I Kättilstads naturreservat finns både vackra ekhagar och barrnaturskog rik på stenblock. I en av hagarna ligger grunderna efter tidigare torpbebyggelse och i skogen resterna av en fornborg. Om du vandrar utmed naturstigen här kan du få berättelser om området upplästa för dig.

I naturreservatet ligger en vacker hagmark med såväl biologiska som kulturhistoriska kvalitéer. Människor har levt i området under många århundraden, odlat sin mat och låtit djuren beta på markerna. I delar av hagen finns det gott om gamla ekar och i en annan del ligger resterna efter ett torpställe.

De gamla torpruinerna omges av träd och buskar som var till nytta och fröjd för torparna - fågelbär, rönn, vildapel, slån, nypon, hagtorn och en. Du kan även hitta gamla torparväxter som snödroppar, vintergröna och syrén.

På de gamla ekarna finns en intressant lavflora med bland annat de hotade arterna gammelekslav och skärelav. På marken växer gullviva, smultron, kattfot och knippfryle. Växter som gynnas av att området betas. I lundmiljöerna kan du hitta vårväxterna blåsippa, vitsippa, vippärt och sårläka.

I skogen växer riktigt gamla tallar blandat med granar och långsamt växande ekar. Spridda i området finns en hel del stående och liggande döda träd. Några delar domineras av asp.

Högt belägen, i den östra delen av naturreservatet, ligger en av Kindas många fornborgar. Fornborgen omges av branta stenblockrika sluttningar och stup. Här kunde våra förfäder söka skydd under orostider. Från fornborgen har du en fin utsikt.

För dig som besökare

En parkering med plats för cirka tre bilar ligger utmed vägen söder om reservatet. Vid parkeringen finns informationsskyltar och fikabord. Från parkeringen får du gå cirka 200 meter fram till reservatet där startar en cirka 2,5 kilometer lång naturstig med elva informationsplatser. Leden är markerad med orange färg och går i två rundslingor. På skylten finns en QR-kod. Om du skannar QR-koden med din smarta telefon så kan du lyssna till en berättelse för varje plats utmed stigen. För dig som är nyfiken på fornborgen finns en markerad avstickare dit.

Sommartid betas hela området av nötkreatur. Under denna period rekommenderar vi att du inte går in med hund i hagarna då det kan göra betesdjuren stressade och aggressiva. Det finns vinkelgenomgångar så att du kan komma in i hagarna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Regler för besökare i Kättilstad naturreservat ur beslutet från 1999. Texten är förenklad:

 • Du får inte köra motorfordon.
 • Du får inte tälta eller ställa upp husvagn.
 • Du måste hålla husdjur i koppel.
 • Du får inte skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte plocka växter, men det är tillåtet att plocka bär och matsvamp.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla in insekter och småkryp.
 • Du får inte skada sten, berg och mark genom att borra, spränga, gräva, rista, hacka eller måla.
 • Du får inte göra upp eld.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att få utföra undersökning som kan skada växtlivet eller djurlivet.
 • Du behöver särskilt tillstånd från Länsstyrelsen för att bedriva kommersiell verksamhet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Storlek: 30,7 hektar

Skyddsår: 1999

Kommun: Kinda

Markägare: privat

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss