Pipmossen naturreservat

Här kan du uppleva vildmarkskänslan i en klassisk mosse kantad av kärr och skog, fylld av dofter från pors och skvattram. Under tidig vår spelar orrtupparna i martallarna och längre fram på året brukar ett tranpar hålla till här.

När du efter en lång färd på småvägar genom skogslandskapet når Pipmossens naturreservat möts du av en tystnad som bara bryts av skogens egna ljud.

Om du går in i reservatet från parkeringen kommer du först in i en gammal barrskog. Efter ett par hundra meter öppnar sig landskapet och framför dig har du delar av den myrmark som täcker två tredjedelar av reservatet.

Kanske får du syn på tranorna när de går omkring på sina höga ben och letar mat i myrkanten. De äter gärna tranbär, som växer i den fuktiga marken. På mossen har orrarna sina spelplatser och där kan du även höra enkelbeckasinens brummande läte under spelflykten.

Pipmossen kantas av doftande skvattram och kraftiga hjortronplantor. I de öppnare delarna växer tuvull, starr och pors. Stora delar av mossen är ganska svårtillgänglig med lågvuxna tallar bland sugande tuvor av vitmossor, björnmossor, ljung- och odonris. Längs mosskanterna och inne i vikarna växer sumpskog med bland annat björk och klibbal.

I söder ligger ett större område med blandskog dominerad av tall. Den här delen av reservatet innehåller en hel del döda träd i olika stadier av förmultning. Miljön är livsviktig för många sällsynta insekter, lavar, svampar och fåglar som är beroende av gamla, döda träd för sin överlevnad.

För dig som besökare

En omarkerad stig som är cirka tre kilometer går runt i reservatet. Stigen börjar vid reservatets parkering där det också finns ett fikabord. Parkeringen är rymlig.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Storlek: 33 hektar

Skyddsår: 1998

Kommun: Finspång

Markägare: Sveaskog

Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland

Hitta hit

Kontakt

Enheten för skötsel av skyddad natur

Telefon 010-223 50 00

Landshövding

Carl Fredrik Graf

Besöksadress

Östgötagatan 3, Linköping

Postadress

581 86 Linköping

Organisationsnummer

202100-2270

Följ oss