Pipmossen naturreservat

Här möter du en klassisk mosse kantad av kärr och skog, fylld av dofter från pors och skvattram. Under tidig vår spelar orrtupparna i martallarna och längre fram på året brukar ett tranpar hålla till här.

Om du går in i reservatet från parkeringen kommer du först in i en gammal barrskog. Efter ett par hundra meter öppnar sig landskapet och framför dig har du delar av den myrmark som täcker två tredjedelar av reservatet.

Kanske får du syn på tranorna när de går omrking på sina höga ben och letar mat i myrkanten. De äter gärna tranbär, som växer i den fuktiga marken.

Pipmossen kantas av doftande skvattram och kraftiga hjortronplantor. I de öppnare delarna växer tuvull, starr och pors. Stora delar av mossen är ganska svårtillgängliga med lågvuxna tallar bland sugande tuvor av vitmossor, björnmossor, ljung- och odonris. Längs mosskanterna och inne i vikarna växer sumpskog med bland annat björk och klibbal.

I söder ligger ett större område med blandskog dominerad av tall. Den här delen av reservatet innehåller en hel del döda träd i olika stadier av förmultning. Miljön är livsviktig för många sällsynta insekter, lavar, svampar och fåglar som är beroende av gamla, döda träd för sin överlevnad.

På mossen har orrarna sina spelplatser och där kan du även höra enkelbeckasinens brummande läte under spelflykten.

För dig som besökare

En omarkerad stig som är cirka tre kilometer går runt i reservatet. Stigen börjar vid reservatets parkering där det också finns ett fikabord. Parkeringen är rymlig.

Föreskrifter

Samtliga regler för reservatet finner du i beslutet. Regler för allmänheten finns också vanligen på skylt vid reservatets entré.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Länsstyrelsen Östergötland

Fakta

Storlek: 33 hektar
Skyddsår: 1998
Kommun: Finspång
Markägare: Svea skog
Förvaltare: Länsstyrelsen Östergötland